Quay trở lại chi tiết bài báo HIỆU QUẢ CỦA THUỐC TÊ LIDOCAINE 2% TRONG PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI Tải xuống Tải xuống PDF