HIỆU QUẢ CỦA THUỐC TÊ LIDOCAINE 2% TRONG PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI

Lê Diệp Linh1, Lê Thị Thu Hải1,, Nguyễn Danh Long2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của thuốc tê Lidocaine 2% trong phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc 60 bệnh nhân gây tê bằng thuốc tê Lidocaine 2% trong phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới tại Khoa Răng miệng - bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022. Kết quả nghiên cứu: liều dùng trung bình của thuốc tê tính (theo ml) của Lidocaine 2% là 3,96 ± 0,71 ml, tính theo mg là 79,20 ± 14,14 mg. Thời gian gây tê trung bình của thuốc tê Lidocaine 2% là 2,60 ± 1,01 phút. Thời điểm thuốc tê Lidocaine có tác dụng phần lớn < 4 phút, chiếm trên 90%. Liều lượng thuốc tê cần bổ sung thuốc tê là 1,66 ± 0,34 ml. Đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS, nhận thấy mức độ đau chung trong toàn bộ quá trình phẫu thuật ở nhóm Lidocaine là 0,96 ± 1,02 điểm. Kết luận: Lidocaine 2% là một thuốc tê cho hiệu quả gây tê nhanh, tỉ lệ phải gây tê bổ sung thấp và giảm đau có hiệu quả trong và sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. s. A. Gandhi, S. Das, A. Das, Et Al. (2021). Anaesthetic Efficacy Of Lidocaine And Articaine In Inferior Alveolar Nerve Block Combined With Buccal Infiltration In Patients With Irreversible Pulpitis. Journal Of Pharmacy & Bioallied Sciences, 13(Suppl 1): S731-S734.
2. Kambalimath Dh, Dolas Rs, Kambalimath Hv, Et Al. (2013). Efficacy Of 4 % Articaine And 2 % Lidocaine: A Clinical Study. J Maxillofac Oral Surg, 12(1): 3-10.
3. A. Dugal, R. Khanna, A. Patankar (2009). A Comparative Study Between 0.5% Centbucridine Hcl And 2% Lignocaine Hcl With Adrenaline (1: 2, 00,000). Journal Of Maxillofacial And Oral Surgery, 8(3): 221-223.
4. A. Sierra Rebolledo, E. Delgado Molina, L. Berini Aytés, Et Al. (2007). Comparative Study Of The Anesthetic Efficacy Of 4% Articaine Versus 2% Lidocaine In Inferior Alveolar Nerve Block During Surgical Extraction Of Impacted Lower Third Molars. Medicina Oral, Patología Oral Y Cirugía Bucal (Internet), 12(2): 139-144.
5. Gazal G. (2018). Is Articaine More Potent Than Mepivacaine For Use In Oral Surgery? J Oral Maxillofac Res, 30(9): E5(1-8).
6. M. Sumer, F. Misir, N. Çelebi, Et Al. (2008). A Comparison Of Injection Pain With Articaine With Adrenaline, Prilocaine With Phenylpressin And Lidocaine With Adrenaline. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 13(7): E427-30.
7. Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Khang (2022). So Sánh Hiệu Quả Gây Tê Của Articanie 4% Với Lidocaine 2% Trong Phẫu Thuật Nhổ Răng Khôn Hàm Dưới. Tạp Chí Y Dược Học Quân Sự Số 8 - 2022