ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E

Nguyễn Đình Hiếu1,2,3,, Đặng Văn Hiếu1, Nguyễn Bá Hải1,3, Lê Khánh Trình1, Phạm Sơn Tùng1, Bùi Ngọc Hoàng1,3, Nguyễn Trung Tuyến1,3
1 Bệnh viện E
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho người bệnh dưới 40 tuổi tại bệnh viện E. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 29 người bệnh với 35 khớp háng được phẫu thuật tại bệnh viện E từ tháng 01/2021 - 12/2022. Kết quả: Tuổi trung bình là 32,55 ± 5,29; người bệnh là nam giới chiếm 75,86%. Nguyên nhân dẫn đến chỉ định phẫu thuật có 89,66% là hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Có 91,43% ổ cối nhân tạo đạt góc nghiêng trong khoảng 35o-55o. 85,71% chuôi khớp nhân tạo là trục trung gian. Điểm Harris trung bình sau mổ đạt 89,79 ± 4,19. Không có biến chứng nhiễm trùng và trật khớp sau mổ. Kết luận: Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như tầm vận động của người bệnh. Tư thế khớp háng nhân tạo đúng giúp cải thiện chất lượng phẫu thuật thay khớp háng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Archbold HAP, Mockford B, Molloy D, McConway J, Ogonda L, Beverland D. The transverse acetabular ligament: an aid to orientation of the acetabular component during primary total hip replacement. 2006;88-B(7):883-886. doi:10.1302/0301-620x.88b7.17577
2. Karimi S, Kumar S, Ahmed F, et al. Functional Outcomes of Cementless Total Hip Arthroplasty in Avascular Necrosis of the Hip: A Prospective Study. Cureus. Aug 30 2020;12(8):e10136. doi:10.7759/cureus.10136
3. Kutzner KP, Freitag T, Donner S, Kovacevic MP, Bieger R. Outcome of extensive varus and valgus stem alignment in short-stem THA: clinical and radiological analysis using EBRA-FCA. Archives of orthopaedic and trauma surgery. Mar 2017; 137(3):431-439. doi:10.1007/s00402-017-2640-z
4. Kim YH, Park JW, Kim JS, Kim IW. Twenty-Five- to Twenty-Seven-Year Results of a Cemented vs a Cementless Stem in the Same Patients Younger Than 50 Years of Age. The Journal of arthroplasty. Mar 2016;31(3):662-7. doi:10.1016/j.arth.2015.09.045
5. Anh TT. Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng điều trị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở người bệnh dưới 40 tuổi. Trường đại học Y Hà Nội; 2022.
6. Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Điệp. Đánh giá kết quả thay khớp háng toàn phần không xi măng ở người bệnh hoại tử chỏm vô khuẩn xương đùi tại bệnh viện đa khoa Đông Anh. tạp chí Y học Việt Nam. 2024;535(2):175-178.
7. Huỳnh Trung Tín, Lai PH. Đánh giá kết quả thay khớp háng toàn phần ở người bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ năm 2018-2019. Tạp chí Y tế công cộng. 2019;21
8. Hải PB. Nghiên cứu kết quả thay khớp háng toàn phần trên người bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi tại bệnh viện Việt Đức. Trường đại học Y Hà Nội; 2022.
9. Thành ĐX. Nghiên cứu kết quả thay khớp háng toàn phần không xi măng và thay đổi mật độ xương quanh khớp nhân tạo. Trường đại học Y Hà Nội; 2012.
10. Val De Wal, De Kramer BJ, Grimm B, W V. Femoral fit in ABG-II hip stems, influence on clinical outcome and bone remodeling: a radiographic study. Arch Orthop Trauma Surgery. 2008;128(10):1065-1072. doi:doi:10.1007/s00402-007-0537-y.