THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI XÃ YÊN SƠN – HUYỆN LỤC NAM – TỈNH BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Tố Uyên1,, Vũ Thị Phương Vân1, Ngô Thành Long1
1 Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp là một bệnh lý mạn tính phổ biến, nổi bật trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, gây ra nhiều biến chứng, gánh nặng cho gia đình và xã hội. Việc tuân thủ trong điều trị dùng thuốc và tuân thủ thay đổi lối sống ở người bệnh tăng huyết áp sẽ góp phần giảm biến chứng và gánh nặng do bệnh gây nên. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến đến tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh đang được quản lý điều trị tại xã Yên Sơn - huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 290 đối tượng đang được quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp. Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ điều trị không dùng thuốc chiếm 68,6%, tuân thủ dùng thuốc theo Morisky chiếm 73,8% và tuân thủ chung chiếm 54,1%. Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi dưới 60, nam giới và mối quan hệ không tốt với thầy thuốc với tuân thủ điều trị chung (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung ở bệnh nhân tăng huyết áp còn chưa cao. Tỷ lệ này bị ảnh hưởng bởi tuổi, giới tính và mối quan hệ bệnh nhân với thầy thuốc

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Ngô Vương Hoàng Giang và các cộng sự (2020), Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú khoa khám bệnh, trung tâm y tế huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang năm 2020, Tạp chí Y học dự phòng, tập 30, số 6-2020.
2. Nguyễn Thị Thơm, Bùi Văn Cường, Nguyễn Hồng Hạnh, Phạm Thị Thu Hương, Đỗ Minh Sinh (2018). Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Khoa học Điều dưỡng, tập 01, số 03.
3. Thạch Thị Mỹ, Lê Thị Diễm Trinh, Nguyễn La Trí Dũng, Nguyễn Thanh Bình (2019), “Tỷ lệ tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp người dân tộc Khmer tại bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí y học TP.HCM, số 2 (23), trang 224-228.
4. Nguyễn Bá Nam (2018), Nghiên cứu tình hình tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan đến không TTĐT của người bệnh tăng huyết áp tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ năm 2017, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.
5. Nguyễn Trần Phương Thảo (2019), Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân trên 60 tuổi tại phòng khám Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
6. Ngô Phạm Tuân và Phạm Thị Tâm (2016), Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị và yếu tố liên quan của người tăng huyết áp tại Thị trấn Mái Dầm và Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2015, Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường năm 2016, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7. Trần Song Hậu và các cộng sự (2022), Tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người tăng huyết áp tại quận Bình Thủy, Cần Thơ năm 2021, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8. WHO, “Hypertension”, 16 March 2023