KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023

Trần Ngọc Quế1,, Lê Xuân Thịnh1, Nguyễn Bá Khanh1,2
1 Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Giảm bạch cầu hạt ở bệnh nhân điều trị hóa chất, ghép tế bào gốc có nguy cơ tử vong cao. Truyền khối bạch cầu hạt giúp bệnh cải thiện tình trạng nhiễm trùng. Mục tiêu: Mô tả kết quả gạn tách khối bạch cầu hạt tại Ngân hàng Tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu TW giai đoạn 2017-2023. Đối tượng: 42 người hiến trải qua 68 lượt gạn tách khối bạch cầu hạt. Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, lựa chọn người hiến, huy động với phác đồ kết hợp G-CSF và Dexamethasone, sau đó gạn tách, đánh giá và truyền cho bệnh nhân. Kết quả: 42 người hiến sau gạn thu được 68 khối bạch cầu hạt với số lượng bạch cầu hạt trung bình/khối là (2,85 ± 1,75) x1010. Quá trình huy động và gạn tách đảm bảo an toàn, các triệu chứng không có tỷ lệ thấp, không ảnh hưởng đến sức khoẻ và các chỉ số máu của người hiến. Kết luận: quy trình gạn tách bạch cầu hạt hiệu quả và có thể ứng dụng rộng rãi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1.Tế, Bộ Y (2013). Thông tư Hướng dẫn hoạt động truyền máu, số 26/2013/TT-BYT.
2.Brockmann F, Kramer M, Bornhäuser M, Ehninger G, Hölig K. (2013). Efficacy and side effects of granulocyte collection in healthy donors. Transfusion medicine and hemotherapy: offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft fur Transfusionsmedizin und Immunhamatologie.40(4),(258-64.
3.Lee JM, Choi SJ, Kim HS, Yang M, Kim Y, Lee JW, et al (2019). Analysis of hematologic parameters of donors, patients, and granulocyte concentrates to predict successful granulocyte transfusion. Blood research.54(1),(52-6): p.
4.Edwin Massey, Simon Stanworth, Suzy Morton, et al. (2017). Granulocyte Therapy, Joint UK BTS Professional Advisory Committee.
5.Granulocyte Working Group (2016). Clinical Guidelines For The Use Of Granulocyte Transfusions.