THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ BỆNH VIÊM PHỔI CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Nguyễn Thu Hà1,, Trịnh Thị Hồng Nhung1, Lê Khắc Mạnh1, Lê Khắc Mạnh1, Nguyễn Thành Chung1, Nguyễn Thị Kim Oanh1
1 Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức của bà mẹ về bệnh viêm phổi và cách chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị Viêm phổi tại khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Tất cả các trường hợp bệnh nhi dưới 5 tuổi nhập viện tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ tháng 12/2023 -2/2024. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu trên 210 bà mẹ chăm sóc trẻ cho thấy: Kiến thức về bệnh đúng: Khái niệm (48,1%), nguyên nhân gây bệnh (64,3%), phản xạ ho (75,8%), dấu hiệu cần phải đưa tới viện ngay (93,4%), nhận thức đầy đủ các biến chứng (55,2%). Kiến thức đúng về chăm sóc trẻ bị bệnh: cho trẻ uống thuốc hạ sốt (81,9%), kiểm tra nhiệt độ (70.9%), biện pháp long đờm (78,1%), vệ sinh mũi (86,1%), vệ sinh cơ thể (92,9%), chế độ dinh dưỡng (75,7%). Kiến thức đúng về các biện pháp phòng bệnh: tiêm phòng đầy đủ (78,6%), tránh tiếp xúc khói bụi, khói thuốc, người bệnh (87,1%), giữ ấm cơ thể và vệ sinh mũi họng (81,1%), vệ sinh tay và môi trường (95,7%). Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức chung về bệnh là 78,1%, về thực hành chăm sóc là 80%, về phòng ngừa bệnh viêm phổi là 93,8%. Kết luận: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức chung về bệnh viêm phổi là 78,6%, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức trong thực hành chăm sóc là 80%,0 kiến thức trong các biện pháp phòng bệnh là 93,8%. Cần nâng cao kiến thức về bệnh cũng như thực hành chăm sóc trẻ và phòng bệnh viêm phổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số: 101/QĐ-BYT. Ban hành hướng dẫn xử trí Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
2. WHO, (2022) Pneumonia in children. Thời gian truy cập 29/02/2024 từ https://www.who.int/en/ news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
3. Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Tấn Bình, Võ Thị Kim Dung (2021) “Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan của viêm phổi ở trẻ từ 2 tháng đến 60 tháng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi”. Tạp chí y học Việt Nam, 501(1).211-215
4. Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Ngọc Bích (2022). Thực trạng kiến thức của các bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc Viêm phổi tại Khoa Tự nguyện C Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2021, Tạp chí y học Việt Nam, 516(2).31-34
5. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2022). Thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định, Tạp chí y học Việt Nam,516(1).160-163
6. Trần Thị Ly, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Thu, Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thơm (2017), Thực trạng nhận thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017, Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(2),44–52.
7. Đặng Thị Thu Lệ, Nguyễn Hữu Hiếu, and Trần Thị Thanh Hương. "Thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi viêm phổi của các bà mẹ tại khoa hô hấp nhi, Bệnh viện Xanh Pôn năm 2014." Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXV, số 6 (2015): 166.
8. Báo cáo Mics Việt Nam (2014). Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2014, 103-106.
9. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Đài Trang (2013) Khảo sát kiến thức về chăm sóc của các bà mẹ có con bị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, Y học thực hành, 872(6).16-21