ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SỚM SAU PHẪU THUẬT CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN

Phạm Ngọc Hùng1,, Trần Công Duy Long2
1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm phân tích một số yếu tố liên quan tới tái phát sớm sau mổ cắt gan điều trị ung thư tế bào gan tại bệnh viện đại hoc Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ Tháng 1/2017 – Tháng 6/2022. Đối tượng và phương pháp. Đối tượng nghiên cứu: gồm 238 bệnh nhân tái phát sau mổ cắt gan để điều trị ung thư tế bào gan. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: Các yếu tố tuổi, viêm gan B, nồng độ AFP ≥ 400 ng/mL, tổn thương đa ổ, kích thước u > 5cm, tình trạng xâm lấn mạch máu (đại thể và vi thể), phương pháp cắt gan theo giải phẫu, kích thước diện cắt < 1 cm là những yếu tố liên quan đến tái phát sớm trong vòng 6 tháng sau khi cắt gan điều trị ung thư tế bào gan. Các yếu tố nồng độ AFP ≥ 400 ng/mL, xâm nhập mạch máu vi thể, kích thước diện cắt < 1cm là yếu tố tiên lượng độc lập với tái phát sớm trong vòng 6 tháng sau mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Trần Công Duy Long. Đánh gia vai trò phẫu thuật nội soi cắt gan điều trị ung thư tế bào gan. Luận án Tiến sỹ Y học. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; 2016.
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Ca Cancer J Clin. 2021; 71(3):209-249.
3. Hirokawa F, Hayashi M, Asakuma M, et al. Risk factors and patterns of early recurrence after curative hepatectomy for hepatocellular carcinoma. Surg Oncol. 2016;25:24-29.
4. Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma: an update. Hepatology. 2011;53(3):1020-1022.
5. Xing H, Zhang WG, Cescon M, et al. Defining and predicting early recurrence after liver resection of hepatocellular carcinoma: a multi-institutional study. HPB. 2020;22(5):677-689. doi: 10.1016/j.hpb.2019.09.006
6. Phan Văn Thái. Đặc Điểm Ung Thư Tế Bào Gan Tái Phát Sau Phẫu Thuật. Luận văn Chuyên khoa cấp II. Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh; 2014.
7. Shimoda M, Tago K, Shiraki T, et al. Rick factors for early recurrence of single lession hepatocellular carcinoma after curative resection. World J Surg. 2016;40(10):2466-2471
8. Nguyễn Đình Song Huy, Bành Trung Hiếu. Các yếu tố tiên lượng tái phát sau phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Tạp Chí Dược Lâm Sàng 108. 2022;17(7):184-192.
9. Kwon SK, Yun SS, Kim HJ, Lee DS. The risk factors of early recurrence after hepatectomy in hepatocellular carcinoma. Ann Surg Treat Res. 2014;86(6):283-288.
10. Nguyễn Thành Tiến Dũng. Giá Trị Tiên Của PIVKA II Trong Tiên Đoán Tái Phát Sớm Ung Thư Tế Bào Gan Sau Cắt Gan. Luận văn Chuyên khoa cấp II. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; 2019.