BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA

Hoàng Mạnh Ninh1, Trần Hồng Quân1
1 Bệnh Viện Bưu Điện

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tạo hình thành bụng (THTB) kèm hút mỡ bụng ngày càng phát triển và có nhiều cải tiến quan trọng tránh giảm các biến chứng sau phẫu thuật. Năm 2001, kỹ thuật Saldanha ra đời dựa trên nguyên tắc bảo tồn giải phẫu mạch máu thành bụng thông qua bảo tồn các mạch xuyên, giúp giải quyết những vấn đề của phương pháp THTB cổ điển như giảm tối thiểu các biến chứng sau phẫu thuật như hoại tử, tụ dịch, tụ máu... Kỹ thuật này đã được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam tuy nhiên chưa có nhiều báo cáo thực hành. Chúng tôi báo cáo 2 ca bệnh thực hiện THTB bằng kỹ thuật Saldanha tại Bệnh viện Bưu Điện đồng thời phân tích nguyên tắc của kỹ thuật này dựa trên giải phẫu mạch máu thành bụng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. O’Conor CM. [Abdominal dermolipectomy. A modified technic]. Prensa Med Argent. 1968; 55(21):969-972.
2. Saldanha OR, Pinto EB, Matos WN, Lucon RL, Magalhães F, Bello EM. Lipoabdominoplasty without undermining. Aesthet Surg J. 2001;21(6):518-526. doi:10.1067/maj. 2001.121243
3. Saldanha OR, Azevedo SFD, Delboni PSF, Saldanha Filho OR, Saldanha CB, Uribe LH. Lipoabdominoplasty: the Saldanha technique. Clin Plast Surg. 2010;37(3):469-481. doi:10.1016/ j.cps.2010.03.002
4. Matarasso A, Matarasso DM, Matarasso EJ. Abdominoplasty: classic principles and technique. Clin Plast Surg. 2014;41(4):655-672. doi:10.1016/ j.cps.2014.07.005
5. Xia Y, Zhao J, Cao DS. Safety of Lipoabdominoplasty Versus Abdominoplasty: A Systematic Review and Meta-analysis. Aesthetic Plast Surg. 2019;43(1): 167-174. doi:10.1007/ s00266-018-1270-3
6. Munhoz AM, Ishida LH, Sturtz GP, et al. Importance of lateral row perforator vessels in deep inferior epigastric perforator flap harvesting. Plast Reconstr Surg. 2004;113(2):517-524. doi:10.1097/01.PRS.0000100812.37842.A8
7. Rozen WM, Ashton MW, Taylor GI. Reviewing the vascular supply of the anterior abdominal wall: redefining anatomy for increasingly refined surgery. Clin Anat. 2008;21(2):89-98. doi:10. 1002/ca.20585
8. Saldanha O, Ordenes AI, Goyeneche C, et al. Lipoabdominoplasty with Anatomical Definition. Plast Reconstr Surg. 2020;146(4):766-777. doi: 10.1097/PRS.0000000000007184