KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Thanh Phương1,, Trịnh Văn Tuấn2, Đặng Quốc Ái3
1 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh
2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
3 Bệnh Viện E

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm túi mật cấp ở người cao tuổi tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh từ 1/2020-12/2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 70 bệnh nhân cao tuổi được chuẩn đoán viêm túi mật cấp và được phẫu thuật nội soi cắt túi mật ở nhóm bệnh trên. Kết quả: Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 74,7 ± 9,509 tuổi , Tỷ lệ Nam/Nữ: 1/1,09. Sỏi túi mật là nguyên nhân hay gặp nhất của viêm túi mật cấp (82,9%), Đa số bệnh nhân được phẫu thuật nội  soi cắt túi mật (92,85%). Bệnh nhân phẫu thuật nội soi chuyển mổ mở chiếm tỷ lệ rất thâp (7,15%). Thời gian phẫu thuật trung bình ở nhóm nội soi  (73,25±18,85),nhóm nội soi chuyển mở dài hơn (114±19,49), Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình 6,15±2,5, biến chứng trong  phẫu thuật chiếm tỷ lệ thấp (4,28%), biến chứng sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ thấp (12,9%), Có 27,1% bệnh nhân được nuôi cấy vi khuẩn, trong đó mọc VK chiếm tỷ lệ 78,94%, cao hơn so với không mọc VK 21,06%. BN có E.Coli dương tính chiếm tỷ lệ cao nhất 73,33%, bệnh nhân bị viêm túi mật phù nề chiếm tỷ lệ cao nhất 62,9%, tiếp theo là viêm túi mật hoại tử 31,4%, nhân viêm túi mật mủ chiếm tỷ lệ thấp (5,7%), Kết quả phẫu thuật tại thời điểm ra viện: BN đạt kết quả tốt chiếm tỷ lệ 87,1%, kết quả trung bình chiếm tỷ lệ thấp 12,9%, không có bệnh nhân đạt kết quả xấu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bingener-Casey J. Reasons for Conversion From Laparoscopic to Open Cholecystectomy, A 10-Year Review. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2022; 6(6): 800-805. doi: 10.1016/ S1091-255X(02) 00064-1
2. Borzellino G, Sauerland S, Minicozzi AM, et al. Laparoscopic cholecystectomy for severe acute cholecystitis. A meta-analysis of results. Surg Endosc. 2008; 22(1):8-15. doi: 10.1007/s00464-007-9511-6
3. Lê Quang Minh. Nghiên Cứu Chỉ Định và Kết Quả Điều Trị Viêm Túi Mật Cấp Bằng Phẫu Thuật Cắt Túi Mật Nội Soi. Luận án tiến sỹ Y học. Viện nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108; 2012.
4. Al-Mulhim AA. Timing of early laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. JSLS. 2018;12(3):282-287.
5. González-Rodríguez FJ, Paredes-Cotoré JP, Pontón C, et al. Early or delayed laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis? Conclusions of a controlled trial. Hepatogastroenterology. 2019;56(89):11-16.
6. Casillas RA, Yegiyants S, Collins JC. Early laparoscopic cholecystectomy is the preferred management of acute cholecystitis. Arch Surg. 2008; 143(6): 533-537. doi: 10.1001/archsurg. 143.6.533
7. Condilis N, Sikalias N, Mountzalia L, Vasilopoulos J, Koynnos C, Kotsifas T. Acute cholecystitis: when is the best time for laparoscopic cholecystectomy? Ann Ital Chir. 2018;79(1):23-27.
8. Caglià P, Costa S, Tracia A, et al. Can laparoscopic cholecystectomy be safety performed in the elderly? Ann Ital Chir. 2012;83(1):21-24.
9. Malik AM, Laghari AA, Talpur KAH, Memon A, Pathan R, Memon JM. Laparoscopic cholecystectomy in the elderly patients. An experience at Liaquat University Hospital Jamshoro. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2017; 19(4):45-48.
10. Ekici U, Yılmaz S, Tatlı F. Comparative Analysis of Laparoscopic Cholecystectomy Performed in the Elderly and Younger Patients: Should We Abstain from Laparoscopic Cholecystectomy in the Elderly? Cureus. Published online June 27, 2018. doi:10.7759/cureus.2888