ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mai Thị Quỳnh1, Đoàn Tiến Lưu1,2, Phạm Văn Điệp1, Hoàng Đình Âu1,
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ (CHT) tim của bệnh nhân bệnh cơ tim xốp (NCCM) được chẩn đoán tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh được thực hiện tại Bệnh viện Đại Học Y Hà nội từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023 trên các BN bệnh cơ tim xốp được chụp CHT tim tại BV Đại học Y Hà Nội. Kết quả: Có 3 bệnh nhân tuổi trung bình là 35,6±10,2; gồm 1 BN nam và 2 BN nữ. 2 BN vào viện vì khó thở, 1 BN không có triệu chứng lâm sàng. 3/3 BN có rối loạn nhịp tim gồm 2/3 có block nhánh trái, 1/3 có ngoại tâm thu thất. Trên CHT, 3/3 BN có tổn thương ở thất trái, trong đó chủ yếu ở vùng giữa và mỏm tim, tỷ lệ bề dày cơ tim không lèn chặt/ lèn chặt (NC/ C):  4,5 ± 2,9; 1/3 BN có phân suất tống máu (EF) giảm. Không BN nào có tổn thương ngấm thuốc muộn (LGE) cơ tim. Kết luận: Cộng hưởng từ tim là phương pháp hình ảnh không xâm lấn có vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh cơ tim xốp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Grothoff M, Pachowsky M, Hoffmann J, et al. Value of cardiovascular MR in diagnosing left ventricular non-compaction cardiomyopathy and in discriminating between other cardiomyopathies. Eur Radiol. 2012;22(12):2699-2709. doi:10.1007/ s00330-012-2554-7
2. Jenni R, Goebel N, Tartini R, Schneider J, Arbenz U, Oelz O. Persisting myocardial sinusoids of both ventricles as an isolated anomaly: Echocardiographic, angiographic, and pathologic anatomical findings. Cardiovasc Intervent Radiol. 1986; 9(3):127-131. doi: 10.1007/BF02577920
3. Ro B. Report of the WHO/ISFC task force on the definition and classification of cardiomyopathies. Heart. 1980; 44(6): 672-673. doi:10.1136/ hrt.44.6.672
4. Engberding R, Bender F. Identification of a rare congenital anomaly of the myocardium by two-dimensional echocardiography: persistence of isolated myocardial sinusoids. Am J Cardiol. 1984; 53(11): 1733-1734. doi: 10.1016/0002-9149(84) 90618-0
5. Maron BJ, Towbin JA, Thiene G, et al. Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies: an American Heart Association Scientific Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Transplantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention. Circulation. 2006;113(14):1807-1816. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.174287
6. Ritter M, Oechslin E, Sütsch G, Attenhofer C, Schneider J, Jenni R. Isolated Noncompaction of the Myocardium in Adults. Mayo Clin Proc. 1997;72(1):26-31. doi:10.4065/72.1.26
7. Engberding R, Stöllberger C, Schneider B, Nothnagel D, Fehske W, Gerecke BJ. Abstract 14769: Heart Failure in Noncompaction Cardiomyopathy - Data from the German Noncompaction Registry (ALKK). Circulation. 2012;126(suppl_21):A14769-A14769. doi:10.1161/circ.126.suppl_21.A14769
8. Gerecke BJ, Stoellberger C, Schneider B, Fehske W, Nothnagel D, Engberding R. Abstract 11978: Arrhythmias in Isolated Noncompaction Cardiomyopathy Data From the German Noncompaction Registry (ALKK). Circulation. 2011;124(suppl_21):A11978-A11978. doi:10.1161/circ.124.suppl_21.A11978
9. Paterick TE, Tajik AJ. Left Ventricular Noncompaction. Circ J. 2012;76(7):1556-1562. doi:10.1253/circj.CJ-12-0666
10. Grothoff M, Pachowsky M, Hoffmann J, et al. Value of cardiovascular MR in diagnosing left ventricular non-compaction cardiomyopathy and in discriminating between other cardiomyopathies. Eur Radiol. 2012; 22(12):2699-2709. doi:10.1007 /s00330-012-2554-7