KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ

Danh Xà Mách1, Nguyễn Quốc Tuấn2,
1 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Hậu Giang
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thai ngoài tử cung là tình trạng phôi làm tổ và phát triển ngoài lớp nội mạc tử cung, phẫu thuật nội soi là phương pháp để chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả thai ngoài tử cung chưa vỡ hoặc vỡ với lượng máu trong ổ bụng chưa nhiều, chưa ảnh hưởng đến toàn trạng; Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai ngoài tử cung được điều trị phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ năm 2023 - 2024, 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ năm 2023 - 2024; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả 112 bệnh nhân được chẩn đoán thai ngoài tử cung có chỉ định phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ từ 04/2023 đến 01/2024; Kết quả: Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là đau bụng hạ vị (83,0%), ít gặp nhất là ra huyết âm đạo (50,0%), triệu chứng thực thể gặp nhiều nhất là ấn đau hạ vị (84,8%), ít gặp nhất là túi cùng sau căng đau (26,8%). Vị trí khối thai ngoài tử cung gặp nhiều nhất là đoạn bóng với 63,4%. Phẫu thuật nội soi điều trị thai ngoài tử cung có tỷ lệ thành công 98,2%; Kết luận: Phẫu thuật nội soi giải quyết khối thai ngoài tử cung là một phương pháp xử trí có tỷ lệ thành công rất cao, đặc biệt là trên các trường hợp có máu mất ít và trung bình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. “Thai lạc chỗ”, Giáo trình Sản phụ khoa (dành cho đào tạo sau đại học) - Tập 1. Nxb Đại học Huế. Huế. 2022. 155 - 169.
2. Bộ Y tế. “Phẫu thuật nội soi điều trị thai ngoài tử cung”, Danh mục hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản (Ban hành kèm theo Quyết định 1377/QĐ-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Hà Nội. 2013. 128 - 131.
3. Nguyễn Duy Ánh. “Nhận xét các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, quý IV năm 2017”. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, 2022, 16(2), 95 - 102. https://doi.org/10.52389/ydls. v17i2.1157.
4. Đinh Thị Mỹ Hòa, Lê Minh Tâm. “Đánh giá kết quả điều trị thai lạc chỗ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi”. Tạp chí Phụ sản, 2022, 20(2), 57 - 62. https://doi.org/ 10.46755/vjog.2022.2.1379.
5. Đào Nguyên Hùng, Nguyễn Hà Việt Hưng, Hoàng Văn Sơn. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân chửa ngoài tử cung điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2022”. Tạp chí Y học Việt Nam, 2022, 517(2), 304 - 309. https://doi.org/10. 51298/vmj.v517i2.3287.
6. Cao Thị Lý. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Y đa khoa. Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hà Nội. 2020.
7. Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Trần Thanh Thảo, Thái Thịnh Phát. “Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm và các yếu tố liên quan đến thai ngoài tử cung vỡ tại Bệnh viện Phụ Sản Thành phố Cần Thơ” Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở (2022).
8. Nông Thị Hồng Lê, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Giang, Lê Đức Thọ. “Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chửa ngoài tử cung tại Khoa Sản Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên năm 2020”. Tạp chí Y học Việt Nam, 2021, 501(1). https://doi.org/ 10.51298/vmj.v501i1.467.