ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Lê Mạnh Sơn1,, Nguyễn Văn Phan1, Nguyễn Quang Huy1, Đoàn Lê Vinh1, Phạm Vũ Anh Quang1, Nguyễn Thành Luân1, Ngô Đức Quang1, Nguyễn Văn Đạt1
1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương gót bằng nẹp khóa điều trị gãy kín xương gót. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu 32 BN gãy kín xương gót được điều trị kết hợp xương nẹp khóa từ 10/2020 đến 10/2022. Kết quả: Từ 10/2020 đến 10/2022 chúng tôi tiến hành theo dõi và điều trị 32 BN gãy kín xương gót được phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa. Tuổi trung bình 39,3 ± 9,7 . Thời gian theo dõi trung bình là 16,4 tháng. Góc Bohler trước mổ là -9o ± 12,6o sau mổ đạt 27o±9,3o, góc Gissane sau mổ trung bình 120,2o±5,6o. Chức năng bàn chân theo thang điểm Rowe tốt và khá là 93,8%, trung bình 6,2% và không có bệnh nhân nào chức năng kém, đánh giá kết quả chung theo Hall và Pennal tỷ lệ khá và tốt là 90,6%, trung bình 9,4%. Kết luận: Phẫu thuật KHX nẹp khóa là lựa chọn tốt cho các trường hợp gãy kín xương gót di lệch mặt khớp

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zwipp H. Rammelt S, Barthel S. (2004), Calcaneal fractures – open reduction and internal fixation (ORIF), Injury.35, pp.46 ÷ 54.
2. Jain S, Jain AK, Kumar I., Outcome of open reduction and internal fixation of intra articular calcaneal fracture fixed with locking calcaneal plate, Chinese J of Traumatology. 2013;16(6): pp. 355÷360
3. Lâm Quốc Thanh (2015), Đánh giá kết quả điều trị gãy kín lún nhiều mảnh xương gót bằng phương pháp kết hợp xương nẹp ốc, Luận văn Chuyên khoa 2, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
4. Nguyễn Lâm Bình (2016), Nhận xét kết quả bước đầu phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa điều trị gãy xương gót, Tạp chí Chấn thương chỉnh hình 2016.
5. Ying Li (2016), Complication in operative fixation of calcaneal fracture, Int J Surg.12, pp.475÷80.
6. Mohnish Gadhavi (2018), To study outcomes of calcaneus fractures treated by conservative and surgical treatment according to AOFAS scoring system, National Journal of Clinical Orthopaedics, 87, pp.1260÷ 1264.
7. Phạm Đình Dũng, Hoàng Đức Thái (2021), Mối tương quan giữa các góc xương gót đại diện cho diện khớp sên sau ở người Việt Nam bình thường, Y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 25, Số 1/2021.
8. Essex-Lopresti P. (1952), The mechanism, reduction technique, and results in fractures of the os calcis, Br J Surg.39, pp.395÷ 419.