U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

Lê Thế Đường1,, Ngô Quốc Duy1,2, Nguyễn Duy Thuận2, Ngô Xuân Quý1, Lê Văn Quảng1,2
1 Bệnh viện K
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U dây thần kinh VII là một bệnh hiếm gặp, vị trí U dây thần kinh VII trong tuyến mang tai lại càng hiếm gặp hơn. Vì triệu chứng thường không đặc hiệu nên việc chẩn đoán trước phẫu thuật những khối u này rất khó khăn. Trên lâm sàng những bệnh nhân này thường không có bất kỳ rối loạn chức năng thần kinh mặt nào trong khi biểu hiện liệt mặt sau phẫu thuật khá phổ biến. Do đó, bác sĩ cần phải cảnh báo trước cho bệnh nhân về biến chứng này. Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng bệnh nhân nữ 41 tuổi, được chẩn đoán U gốc dây thần kinh VII bên trái trong tuyến mang tai. Bệnh nhân này đã được siêu âm và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ gợi ý một khối u hỗn hợp tuyến mang tai trái, nhưng đánh giá trong mổ và giải phẫu bệnh sau mổ đã cho kết luận chẩn đoán U gốc dây thần kinh VII. U dây thần kinh VII trong tuyến mang tai là một bệnh hiếm gặp. Chẩn đoán trước phẫu thuật rất khó khăn và hầu hết đều chẩn đoán xác định khi quan sát trong phẫu thuật và kết quả giải phẫu bệnh sau mổ. Tiêu chuẩn vàng trong điều trị vẫn là phẫu thuật cắt bỏ khối u và bảo tồn tối đa thần kinh VII.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Forton GE, Moeneclaey LL, Offeciers FE. Facial nerve neuroma. Report of two cases including histological and radiological imaging studies. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1994;251:17–22
2. Yamaki T, Morimoto S, Ohtaki M, Sakatani K, Sakai J, Himi T, et al. Intracranial facial nerve neurinoma: Surgical strategy of tumor removal and functional reconstruction. Surg Neurol 1998;49:538-46
3. Rainsbury JW, Whiteside OJ, Bottrill ID. Traumatic facial nerve neuroma following mastoid surgery: A case report and literature review. J Laryngol Otol 2007;121:601-5.
4. McClelland S 3rd, Dusenbery KE, Higgins PD, Hall WA. Treatment of a facial nerve neuroma with fractionated stereotactic radiotherapy. Stereotact Funct Neurosurg 2007;85:299-302.
5. Balle VH, Greisen O. Neurilemmomas of the facial nerve presenting as parotid tumors. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1984;93:70–72.
6. Chiang CW, Chang YL, Lou PJ. Multicentricity of intraparotid facial nerve schwannomas. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2001;110:871–874.
7. Sherman JD, Dagnew E, Pensak ML, et al: Facial nerve neuromas: Report of 10 cases and review of the literature. Neurosurgery 50:450-456, 2002
8. Lipkin AF, Coker NJ, Jenkins HA, et al: Intracranial and intratemporal facial neuroma. Otolaryngol Head Neck Surg 96:71-79, 1987
9. Chong KW, Chung YF, Khoo ML, et al: Management of intraparotid facial nerve schwannomas. Aust N Z J Surg 70:732-734, 2000
10. Moghimi M, Nabieian M, Zarmahi S. Schwannoma of the parotid gland: a case report. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2014;22:1299-303.