THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHẾ ĐỘ ĂN KHI BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUẬN CHÂU SƠN LA NĂM 2023

Đinh Thị Thu Hằng1,
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức về chế độ ăn khi bị đái tháo đường thai kỳ của thai phụ tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu Sơn La năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang được tiến hành trên 98 thai phụ đến khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu Sơn La năm 2023 từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2023. Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ thiết kế dựa trên tài liệu “Hướng dẫn quốc gia về đái tháo đường thai kỳ” của Bộ Y Tế năm 2018, Quốc gia,“Dinh dưỡng lâm sàng” của viện Dinh Dưỡng Quốc Gia năm 2019. Kết quả: Kiến thức chung:4,1% tốt; 31,3% khá; 0% trung bình; 64,3% kém. Kiến thức về bột đường: 8,2% tốt; 12,2% khá; 45,9% trung bình; 33,7% kém. Kiến thức về chất xơ: 12,2% tốt; 24,5% khá; 0% trung bình; 63,3% kém. Kiến thức về chế biến: 15,3% tốt; 31,6% khá; 0% trung bình; 53,1% kém. Kết luận: Kiến thức chế độ ăn thai phụ về bệnh ĐTĐTK còn hạn chế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Tạ Văn Bình (2001).Người bệnh ĐTĐ cần biết, NXB y học.
2. Bộ Y tế (2018). Hướng dẫn quốc gia về đái tháo đường thai kỳ, Ban hành kèm theo Quyết định số 6173/QĐ-BYT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Nguyễn Huy Cường (2008). Đại cương về bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường – những quan điểm hiện đại, NXB y học.
4. Nguyễn Lê Hương (2012). Kiến thức, thực hành và tỷ lệ mắc ĐTĐTK ở các thai phụ tới khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012 và một số yếu tố liên quan.
5. Lương Ngọc Khuê và Nguyễn Quốc Anh (2015). Hướng dẫn điều trrị dinh dưỡng lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, ed.
6. Nguyễn Trọng Nhân (2019). Thay đổi kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại bệnh viện nội tiết tỉnh bắc giang năm 2019 sau giáo dục sức khỏe, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2021), Thay đổi kiến thức về chế độ ăn và luyện tập của người bệnh đái tháo đường thai kỳ điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021 sau giáo dục sức khỏe, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
8. Đoàn Hồng Thuý (2019). Thay đổi kiến thức và thực hành tuân thủđiều trịcủa người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019 Sở y tế Sơn La.
9. Nguyễn Thị Phương Thuỳ (2021), Khảo sát kiến thức về phòng bệnh ĐTĐ thai kỳ của các thai phụ đến khám tại khoa Khám bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định 2021, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
10. Lê Danh Tuyên, Nguyễn Thị Lâm và Phạm Thị Thu Hương (2019). Dinh dưỡng lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội