KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO

Vũ Đức Bình1, Lê Hạ Long Hải2,3, Tạ Thành Đạt1, Trần Tín Nghĩa4, Trần Thị Lan2, Nguyễn Thị Oanh2,5, Nguyễn Hoàng Việt2,
1 Viện Huyết học và Truyền Máu Trung Ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Da Liễu Trung Ương
4 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
5 Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Enzyme HK2 có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose và được chứng minh có liên quan đến sự hình thành và phát triển của nhiều dạng ung thư. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện của HK2 trong máu ngoại vi trên bệnh nhân u lympho vẫn chưa từng được đề cập đến. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát biểu hiện HK2 mức độ mRNA trên hai nhóm: nhóm bệnh u lympho và nhóm đối chứng. Kết quả đếm số lượng tổng tế bào bạch cầu, bạch cầu trung tính và lympho đều tăng cao ở nhóm bệnh nhân u lympho và hạ thấp ở bạch cầu ưa acid (p<0,05), ngoại trừ bạch cầu đơn nhân và ưa bazo (p>0,05) so với nhóm đối chứng khỏe mạnh. Tuy vậy, mức độ biểu hiện HK2 thấp hơn đáng kể ở nhóm bệnh u lympho (p<0,05). Nghiên cứu gợi ý vai trò của HK2 trong quá trình hình thành u lympho và là dấu ấn sinh học tiềm năng trong tiên lượng và đánh giá hiệu quả điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Calvo-Vidal MN, Cerchietti L. The metabolism of lymphomas. Current Opinion in Hematology. 2013; 20(4): 345. doi: 10.1097/MOH. 0b013e3283623d16
2. Jiao L, Zhang HL, Li DD, et al. Regulation of glycolytic metabolism by autophagy in liver cancer involves selective autophagic degradation of HK2 (hexokinase 2). Autophagy. 2018;14(4):671-684. doi:10.1080/15548627.2017.1381804
3. Patra KC, Wang Q, Bhaskar PT, et al. Hexokinase 2 Is Required for Tumor Initiation and Maintenance and Its Systemic Deletion Is Therapeutic in Mouse Models of Cancer. Cancer Cell. 2013;24(2):213-228. doi:10.1016/j.ccr.2013. 06.014
4. Porrata LF, Ristow K, Colgan JP, et al. Peripheral blood lymphocyte/monocyte ratio at diagnosis and survival in classical Hodgkin’s lymphoma. Haematologica. 2012;97(2):262-269. doi:10.3324/haematol.2011.050138
5. Jin J, Gui A, Chen G, et al. Hexokinase II expression as a prognostic marker in diffuse large B-cell lymphoma: pre- and post-rituximab era. Int J Hematol. 2022;116(3): 372-380. doi:10.1007/ s12185-022-03358-0
6. Lin J, Fang W, Xiang Z, et al. Glycolytic enzyme HK2 promotes PD-L1 expression and breast cancer cell immune evasion. Front Immunol. 2023;14: 1189953. doi:10.3389/fimmu. 2023.1189953
7. Nakajima K, Kawashima I, Koshiisi M, et al. Glycolytic enzyme hexokinase II is a putative therapeutic target in B-cell malignant lymphoma. Experimental Hematology. 2019;78:46-55.e3. doi:10.1016/j.exphem.2019.09.023
8. Zhao H, Xiang G, Shao T, Wang M, Dai W. HK2 contributes to the proliferation, migration, and invasion of diffuse large B-cell lymphoma cells by enhancing the ERK1/2 signaling pathway. Open Life Sci. 2023; 18(1):20220726. doi:10. 1515/biol-2022-0726