ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THOÁT VỊ HOÀNH (BOCHDALEK) BẨM SINH XUẤT HIỆN MUỘN

Thái Nguyên Hưng1,, Trần Đại Mạnh1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

NC hồi cứu loạt ca thoát vị hoành bẩm sinh (TVHBS) Bochdalex xuất hiện muộn với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các ca TVHBS xuất hiện muộn. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật TVHBS. Có 6 BN, nữ 4BN (66,7%), nam 2 BN (33,3%), tuổi TB 39,0; Triệu chứng lâm sàng: Đau bụng và khó thở 66,7%. Chụp bụng KCB 100%: 83,3% cơ hoành trái lên cao, 16,7% cơ hoành phải lên cao, 83,3% có các tạng ống tiêu hóa chui lên ngực trái. Chụp CLVT phát hiện TVHBS bên trái 100%. Mổ cấp cứu 66,7%, TVHBS trái 83,3%, TVHBS phải 16,7% Kích thước TB lỗ thoát vị 11,3-7 cm. Các tạng thoát vị (TV) gồm dạ dày (83,3%), lách và thân đuôi tụy (66,7%), đại tràng và ruột non (50%), thận trái (1 BN), gan (1 BN). Mổ mở chiếm 83,3%; đặt mesh 66,7%. không có biến chứng, 1 BN tử vong do sốc nhiễm trùng (hoại tử ruột non vào khoang màng phổi (T). Kết luận: TVHBS Bochdalex xuất hiện muộn thường gặp bên trái (83,3%), Tuổi TB 39,0 T (26-46), nữ  66,7%; Nam 33,3%; Lâm sàng: 66,7% có đau bụng và khó thở; Các phương pháp chẩn đoán chính là chụp XQ bụng không chuẩn bị, XQ ngực thẳng, chụp hệ tiêu hóa có thuốc cản quang và chụp CLVT đa dãy. Mổ cấp cứu 66,7% do thoát vị nghẹt. Các tạng TV gồm dạ dày (83,3%), lách và thân đuôi tụy (66,7%), đại tràng và ruột non (50%), thận trái 16,7%, gan 16,7%. Kích thước TB lỗ TVH (chiều lớn-nhỏ): 11,3-7 (cm); Mổ mở 83,3%; đặt mesh  66,7% (1 BN đặt mesh qua PTNS). Không có biến chứng; 1 BN tử vong (16,6%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Leeuwen L, and Fitzgerald DA. Congenital diaphragmatic hernia .J Paediatr Child Health. (2014) 50: 667-73.
2. Favre JP, Hagry O, Cheynel N. Traitement chirgurgical des hernies diaphragmatiques rares.Encyclopedie Medico-Chirgurgical 40-247.
3. Yusuf Yagmur, Ebral Yigit, Mehmet Babur, Serda Gumus. Bochdalek hernia: A rare case report of adult age. Annals of Medecine and Surgery 5(2016) 72-75.
4. Masayyuki. Bochdalex hernia in adult: Two case reports and review of perioperative cardiopulmonary complications. Surgical case Reports (2020) 6;72
5. J.R.Brown. J.D Horton et al. Bochdalex hernia in a symptomatic adult. Ann. Thorac. Surg 98(2)(2014 Aug)701-704.
6. N.M Patle, O Tania, P Prasad, PC. Das, S Khanna. The management of Bochdalek hernia includes reduction of hernial contents to the peritoneal cavity and repaire of the diaphragmatic defect. Indian J. Surg 75 (Suppl 1) (2013 jun) 303-304.
7. Salacin S, Alper B, Cekin N, Gulmen MK. Bochdalex hernia in adullhood: a review and an autopsy case report. J Forensic Sci 1994;39:1112-1116.
8. Watanable M, Ishibashi O, Watanabe M, Kondo T, Ohkohchi N. Complicated adullt rightsided Bochdalek hernia with Chilaiditi's syndrome: a case report. Surg Case Rep (2015)1:95