ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D

Lê Đức Mạnh1,, Nguyễn Trung Kiên1, Nguyễn Thành Bắc1
1 Bệnh viện Quân y 175

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả tạo hình ổ khuyết hộp sọ bằng lưới vít titanium 3D tại bệnh viện 175, bệnh viện 103 và bệnh viện 108. Đối tượng và phương pháp: 52 bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình khuyết sọ bằng 3D Titanium tại Bệnh viện 103, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 và bệnh viện 175, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023. Kết quả: Đau đầu và đau tại ổ khuyết sọ là những triệu chứng hay gặp nhất với tỷ lệ lần lượt là 67,31% và 46,15% các trường hợp. Sau mổ, có 94,23% số bệnh nhân có ít nhất một kết quả khả quan trở lên. Tỷ lệ biến chứng chung sau phẫu thuật là 17,31%. Không có trường hợp nào tử vong sau phẫu thuật. Các biến chứng thường gặp là: động kinh mới xuất hiện(9,62%), tràn dịch não (3,85%), tụ dịch-khí dưới mảnh vá (3,85%)… Nhóm bệnh nhân có đặt VP-Shunt trước đó hoặc có tình trạng nhiễm trùng liên quan đến phẫu thuật trước đó có tỷ lệ biến chứng sau mổ cao hơn các nhóm còn lại.Chưa tìm thấy mối liên quan giữa một số yếu tố khác như tuổi, giới tính, bệnh kèm theo, vị trí vùng khuyết sọ hay nguyên nhân ban đầu với biến chứng sau mổ THKS bằng Titanium 3D. Kết luận: Titanium 3D có thể là vật liệu thay thế lý tưởng cho các trường hợp khuyết sọ không còn xương tự thân để ghép.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Aarabi B, Hesdorffer DC, Ahn ES, Aresco C, Scalea TM, Eisenberg HM. Outcome following decompressive craniectomy for malignant swelling due to severe head injury. J Neurosurg 2006; 104:469 79
2. Winkler PA, Stummer W, Linke R, Krishnan KG, Tatsch K. Influence of cranioplasty on postural blood flow regulation, cerebrovascular reserve capacity, and cerebral glucose metabolism. J Neurosurg 2000;93:53 6
3. Brommeland, Tor, et al. "Cranioplasty complications and risk factors associated with bone flap resorption." Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 23.1 (2015): 1-7.
4. Roh H, Kim J, Kim JH, et al. Analysis of Complications After Cranioplasty with a Customized Three-Dimensional Titanium Mesh Plate. World Neurosurg. 2019;123: e39-e44. doi:10.1016/j.wneu.2018.10.227
5. Mukherjee S, Thakur B, Haq I, Hettige S, Martin AJ. Complications of titanium cranioplasty--a retrospective analysis of 174 patients. Acta Neurochir (Wien). 2014;156(5): 989-998; discussion 998. doi: 10.1007/s00701-014-2024-x
6. De Cola MC, Corallo F, Pria D, Lo Buono V, Calabrò RS. Timing for cranioplasty to improve neurological outcome: A systematic review. Brain Behav. 2018; 8(11): e01106. doi:10.1002/ brb3.1106
7. Williams, L. R., K. F. Fan, and R. P. Bentley. "Custom-made titanium cranioplasty: early and late complications of 151 cranioplasties and review of the literature." International journal of oral and maxillofacial surgery 44.5 (2015): 599-608.
8. Fodstad H, Love JA, Ekstedt J, Fridén H, Liliequist B. Effect of cranioplasty on cerebrospinal fluid hydrodynamics in patients with the syndrome of the trephined. Acta Neurochir (Wien) 1984;70:21 30
9. Honeybul, Stephen, et al. "A randomized controlled trial comparing autologous cranioplasty with custom-made titanium cranioplasty." Journal of neurosurgery 126.1 (2017): 81-90.