ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Ngô Nam Hải1,2, Nguyễn Hồng Trường2, Hà Trần Hưng1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá các đặc điểm của bệnh nhân tổn thương thận cấp (AKI) điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 60 bệnh nhân nhập khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh từ 3/2023 đến 2/2024 được chẩn đoán AKI theo tiêu chuẩn KDIGO. Kết quả: Trong thời gian nghiên cứu có 60 BN đủ tiêu chuẩn chẩn đoán AKI, tuổi trung bình là 72 ± 14,7 (38-97), nhóm tuổi > 60 chiếm tỉ lệ chủ yếu với 80%. Tỉ lệ BN có bệnh lí nền chiếm tới 85%. Các đặc điểm của bệnh nhân tổn thương thận cấp là: AKI thường gặp ở nhóm bệnh nhân cao tuổi (80%> 60 tuổi). Nguyên nhân thường liên quan đến nhiễm khuẩn huyết (71,6%), trong đó có tới 36,6% bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn. AKI thường gặp trong bệnh cảnh suy đa tạng, trong đó 55% bệnh nhân có từ 2 tạng suy trở lên. Về lâm sàng thường gặp biểu hiện phù (13,3%), thiểu niệu-vô niệu (21,7%), tụt huyết áp < 90/60 mmHg (36,7%), giảm thể tích (76,7%). Các biến chứng thường gặp là hôn mê (6,7%), suy hô hấp cần thở máy (10%), rối loạn đông cầm máu (6,7%). Kết luận: Nghiên cứu đã cho thấy các đặc điểm về nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng và các biến chứng của bệnh nhân tổn thương thận cấp điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Trường Sơn. Khảo sát tình hình tổn thương thận cấp ở bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy. 2016; Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Philip L, Burdmann E, Mehta L; World Kidney Day Steering Committee. Acute kidney injury: global health alert. 2013; Kidney International, 83, pp. 372-376.
3. Lameire N, Bagga A, et al. Acute Kidney Injury: an increase global concern. 2013; Lancet 382 (9887), pp. 170-179.
4. Nguyễn Gia Bình. Đặc điểm lâm sàng, sinh học và điều trị suy thận cấp tiêu cơ vân. Luận văn tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức tích cực và Chống độc. Trường Đại học Y Hà Nội; 2003.
5. Nguyễn Việt Hải. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy thận cấp do viêm tụy cấp tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y khoa chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Trường Đại học Y Hà Nội; 2014.
6. Lê Thị Diễm Tuyết. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị suy thận cấp tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Trường Đại học Y Hà Nội; 2010.
7. Trương Anh Thư, Nguyễn Gia Bình và cs. Tình hình nhiễm khuẩn Bệnh viện tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai. 2016:52-61.
8. Dennen P, Douglas IS, Anderson R. Acute kidney injury in the intensive care unit: an update and primer for the intensivist. Crit Care Med. 2010;38(1):261-75.
9. Nguyễn Bách. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị suy thận cấp ở bệnh nhân cao tuổi. Luận văn tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Nội thân - Tiết niệu. Học viện quân Y; 2012