U MÔ ĐỆM DẠ DÀY, MỘT SỐ QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG

Nguyễn Hoàng1,, Vũ Tiến Tùng2
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U mô đệm tại dạ dày (GIST-Gastrointestinal stromal tumors) là khối u trung mô phổ biến nhất ở đường tiêu hóa. U thường tiến triển âm thầm, ít có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên thường được phát hiện một cách tình cờ hoặc có thể phát hiện được nhờ triệu chứng lâm sàng khi u đã ở giai đoạn muộn. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh gợi ý chẩn đoán là nội soi dạ dày, siêu âm ổ bụng, chụp dạ dày có cản quang, chụp cắt lớp vi tính hay chụp cộng hưởng từ ổ bụng. Hầu hết các u mô đệm dạ dày được chẩn đoán sau mổ và dựa vào hóa mô miễn dịch là tiêu chuẩn vàng

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Won EJ, Smith BR. Management of Gastrointestinal Stromal Tumor of the Stomach. In: Scott-Conner CEH, Kaiser AM, Nguyen NT, Sarpel U, Sugg SL, eds. Chassin’s Operative Strategy in General Surgery: An Expositive Atlas. Springer International Publishing; 2022:279-282. doi:10.1007/978-3-030-81415-1_35
2. Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up. Am J Surg Pathol. 2005;29(1):52-68. doi:10.1097/01.pas.0000146010.92933.de
3. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors. Gastroenterol Clin North Am. 2013; 42(2):399-415. doi:10.1016/j.gtc.2013.01.001
4. Deprez PH, Moons LMG, OʼToole D, et al. Endoscopic management of subepithelial lesions including neuroendocrine neoplasms: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2022;54(4):412-429. doi:10.1055/a-1751-5742
5. Mazzei MA, Cioffi Squitieri N, Vindigni C, et al. Gastrointestinal stromal tumors (GIST): a proposal of a “CT-based predictive model of Miettinen index” in predicting the risk of malignancy. Abdom Radiol N Y. 2020;45(10): 2989-2996. doi:10.1007/s00261-019-02209-7
6. Abouzid A, Setit A, Fathi A, Shetiwy M. Laparoscopic Partial Gastrectomy for Large Gastric GISTs. J Gastrointest Cancer. 2022; 53(3):564-570. doi:10.1007/s12029-021-00658-2
7. Akahoshi K, Oya M, Koga T, Shiratsuchi Y. Current clinical management of gastrointestinal stromal tumor. World J Gastroenterol. 2018; 24(26):2806-2817. doi:10.3748/wjg.v24.i26.2806
8. Joensuu H. Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor. Hum Pathol. 2008;39(10):1411-1419. doi: 10.1016/j.humpath.2008.06.025
9. Amin MB, Greene FL, Edge SB, et al. The Eighth Edition AJCC Cancer Staging Manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more “personalized” approach to cancer staging. CA Cancer J Clin. 2017;67(2):93-99. doi:10.3322/caac.21388
10. Kelly CH, Sipok A, Landry JP, Ramsey L, Joyce CJ, Gnerlich JL. Utilization of Neoadjuvant Therapy in Gastrointestinal Stromal Tumors of the Stomach: Analysis of the 2006-2018 National Cancer Database. J Gastrointest Surg Off J Soc Surg Aliment Tract. 2023; 27(9): 1794-1803. doi:10.1007/s11605-023-05742-5