NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Nguyễn Mỹ Duyên1,, Trần Bảo Ngọc1, Nguyễn Thị Hoa1, Vy Thị Ngọc Ánh1, La Hoàng Thiên1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nồng độ PTH và CalciTP huyết tương ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa trước và sau phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2023-2024. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có theo dõi dọc trên 65 bệnh nhân được chẩn đoán Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024. Kết quả: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 45,5 tuổi, trong đó bệnh nhân nữ chiếm đa số (92,3%). Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật chủ yếu là Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, chiếm 95,4%. Hầu hết bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ (90,8%) và nạo vét hạch cổ trung tâm là (66,2%) với thời gian phẫu thuật trung bình là 93,87 phút. Sự dao động của nồng độ PTH tại các thời điểm trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 1 ngày và sau phẫu thuật 1 tháng lần lượt là: 40,43pg/mL, 19,84pg/mL và 36,41pg/mL. Nồng độ calci toàn phần tại các thời điểm trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 1 ngày và sau phẫu thuật 1 tháng lần lượt là: 2,31mmol/l, 2,12mmol/l và 2,27mmol/l. Tỷ lệ hạ calci máu cao nhất là ở thời điểm sau phẫu thuật 1 ngày, chiếm 35,4%. Kết luận: Nồng độ PTH và CalciTP huyết tương sau phẫu thuật triệt căn có sự biến thiên và đều thấp hơn thời điểm trước phẫu thuật (p<0,05). Trong đó nồng độ PTH và CalciTP huyết tương giảm mạnh nhất ở thời điểm sau phẫu thuật 1 ngày và phục hồi một phần ở thời điểm 1 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Quảng, Nguyễn Xuân Hậu (2020), "Ung thư đầu cổ", Nhà xuất bản Y học, tr 71-90.
2. Lâm Ái Quỳnh (2018), "Khảo sát tỉ lệ hạ calci máu sau phẫu thuật tuyến giáp và các yếu tố liên quan", Luận văn bác sĩ nội trú, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
3. Kim Thị Tiến, Phạm Tuấn Cảnh (2016), "Đánh giá chức năng tuyến cận giáp trên bệnh nhân sau cắt toàn bộ tuyến giáp do ung thư", Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Edafe O, Antakia R, Laskar N, et al. (2014), "Systematic review and meta-analysis of predictors of post-thyroidectomy hypocalcaemia", Br J Surg, 101 (4), pp. 307-320.
5. Orloff LA, Wiseman SM, Bernet VJ, et al. (2018), "American Thyroid Association Statement on Postoperative Hypoparathyroidism: Diagnosis, Prevention, and Management in Adults", Thyroid, 28 (7), pp. 830-841.
6. Paduraru DN, Ion D, Carsote M, et al. (2019), "Post-thyroidectomy Hypocalcemia - Risk Factors and Management", Chirurgia (Bucur), 114 (5), pp. 564-570.
7. Reid IR, Bristow SM, Bolland MJ (2015), "Calcium supplements: benefits and risks", J Intern Med, 278 (4), pp. 354-368.
8. Wang W, Xia F, Meng C, et al. (2018), "Prediction of permanent hypoparathyroidism by parathyroid hormone and serum calcium 24 h after thyroidectomy", Am J Otolaryngol, 39 (6), pp. 746-750.