THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG AEROMONAS SPP. PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2019-2023

Nguyễn Văn An1, Nguyễn Thị Hải2, Nguyễn Hoàng Việt3, Lê Hạ Long Hải3,4,
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
3 Đại học Y Hà Nội
4 Bệnh viện Da liễu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Aeromonas spp. là những vi khuẩn có khả năng gây ra nhiều loại nhiễm trùng trên người, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 60%. Hơn nữa, vi khuẩn này có khả năng đề kháng với các kháng sinh nhóm b-lactam. Đối tượng và phương pháp: Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định một số đặc điểm dịch tễ học và tính kháng kháng sinh của các chủng Aeromonas spp. phân lập được tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ 2019 đến 2023. Kết quả: Trong 42 chủng Aeromonas spp. phân lập được, có 35,7% phân lập từ người bệnh ≥ 60 tuổi, 78,6% từ nam giới, 54,8% từ các khoa hệ Ngoại và 73,8% từ dịch vết thương. Trong các chủng Aeromonas spp. phân lập được, A. hydrophila chiếm tỷ lệ cao nhất (76,2%), tiếp đó là A. veronii (19,0%) và thấp nhất là A. salmonicida (4,8%). Các chủng Aeromonas spp. có tỷ lệ đề kháng cao nhất với Trimethoprime-Sulfamethoxazole (34,5%) và thấp nhất với Amikacin (7,1%). Mức độ nhạy cảm của Aeromonas spp. với Imipenem đạt mức thấp nhất (36,8%). Kết luận: Amikacin là kháng sinh tốt nhất để điều trị các nhiễm khuẩn do Aeromonas spp. gây ra. Công tác giám sát kháng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn cần được quan tâm đặc biệt do Aeromonas spp. đã đề kháng với nhiều loại kháng sinh.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Alatorre-Fernandez, C.P., et al., Bacteremia caused by Aeromonas species in patients with cancer: Clinical manifestations and outcomes. J Infect Dev Ctries, 2023. 17(3): p. 359-366.
2. Grave, I., et al., Prevalence of Aeromonas spp. Infection in Pediatric Patients Hospitalized with Gastroenteritis in Latvia between 2020 and 2021. Children (Basel), 2022. 9(11).
3. Kaki, R., A retrospective study of Aeromonas hydrophila infections at a university tertiary hospital in Saudi Arabia. BMC Infect Dis, 2023. 23(1): p. 671.
4. Kaya, A., et al., Clinical and microbiological characteristics of Aeromonas bacteremia in Turkey. Acta Microbiol Immunol Hung, 2021.
5. Sun, Y., et al., Taxonomy, virulence determinants and antimicrobial susceptibility of Aeromonas spp. isolated from bacteremia in southeastern China. Antimicrob Resist Infect Control, 2021. 10(1): p. 43.
6. Xu, C., et al., Clinical characteristics and risk factors of Aeromonas bloodstream infections in patients with hematological diseases. BMC Infect Dis, 2022. 22(1): p. 303.
7. Yang, S., et al., Distinct Antimicrobial Resistance Profiling Of Clinically Important Aeromonas Spp. In Southwest China: A Seven-Year Surveillance Study. Infect Drug Resist, 2019. 12: p. 2971-2978.
8. Zhou, Y., et al., Taxonomy, virulence genes and antimicrobial resistance of Aeromonas isolated from extra-intestinal and intestinal infections. BMC Infect Dis, 2019. 19(1): p. 158.