ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

Trần Thái Hà1,, Trần Thị Phong Lan1, Mai Quang Dụ2
1 Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương
2 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đau thần kinh tọa (TKT) là một bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, biểu hiện chủ yếu bằng các triệu chứng bệnh lý của cột sống thắt lưng (CSTL) và bệnh lý của các rễ thần kinh. Trong đa số các trường hợp đau TKT thường diễn biến lành tính, không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng người bệnh. Mục  tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của người bệnh đau TKT thể phong hàn thấp và phong hàn thấp kết hợp can thận thư điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên  cứu:  nghiên cứu mô tả cắt ngang; cỡ mẫu gồm 40 người bệnh đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Kết quả: Tuổi trung bình của người bệnh là 59.8 ± 15.39 tuổi. Người bệnh tham gia nghiên cứu thuộc giới nữ chiếm 62.5%, giới nam chiếm 37.5%, thuộc nhóm lao động trí óc chiếm 70%. Tỷ lệ người bệnh có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng là cao nhất chiếm 47.5%. Điểm đau VAS trung bình 5.33 ± 1.05 điểm, khoảng cách tay đất trung bình là 25.93 ± 6.31 (cm), chỉ số góc của nghiệm pháp Lasègue trung bình là 55.13± 13.55 (độ). Kết luận: Bệnh nhân đau thần kinh tọa điều trị ngoại trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thường là nữ, xấp xỉ 60 tuổi, hầu hết đều là lao động trí óc, thời gian mắc bệnh trên 6 tháng. Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau và hạn chế vận động vùng CSTL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Ter Meulen BC, Maas ET, Vyas A, van der Vegt M, de Priester K, de Boer MR, van Tulder MW, Weinstein HC, Ostelo RWJG (2017). Treatment of acute sciatica with transforaminal epidural corticosteroids and local anesthetic: design of a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2017 May 25.
2. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2015). Bệnh học cơ xương khớp nội khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr 152-162.
3. Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, tr 72 – 78.
4. Catherine B Johannes, T Kim Le, Xiaolei Zhou, Joseph A Johnston, Robert H %J. The Journal of Pain Dworkin. The prevalence of chronic pain in United States adults: results of an Internet-based survey. 2010;11(11):1230-1239.
5. K. Sato, S. Kikuchi, T. Yonezawa. In vivo intradiscal pressure measurement in healthy individuals and in patients with ongoing back problems. Spine. Dec 1 1999;24(23):2468-74. doi:10.1097/00007632-199912010-00008.