TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2023

Nguyễn Thanh Truyền1,, Trần Kiến Vũ2
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
2 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long năm 2023. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính, khảo sát 352 hồ sơ bệnh án có sử dụng KS, điều trị nội trú từ 03 ngày trở lên tại các khoa lâm sàng từ 01/2023 đến 9/2023. Kết quả: Tỷ lệ sử dụng kháng sinh hợp lý chung: 59,09%. Trong đó liều dùng của KS ban đầu hợp lý 94,03%, liều duy trì hợp lý là 91,19%. Khoảng cách liều dùng hợp lý là 66,76%. Có mối liên quan giữa tuổi (p= 0,000) và chức năng thận (p=0,032) với sử dụng kháng sinh hợp lý. Kết luận: Việc chỉ định kháng sinh trong điều trị nội trú dựa trên độ tuổi và tình trạng bệnh lý của người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

WHO (2022) The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book. Geneva: World Health Organization (WHO). ISBN 978-92-4-006238-2.
2. WHO (2023). Antimicrobial resistance. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
3. D. A. Anteneh (2021), "Appropriateness of Antibiotics Use and Associated Factors in Hospitalized Patients at University of Gondar Specialized Hospital, Amhara, Ethiopia: Prospective Follow-up Study", Inquiry. 58, 469580211060744.
4. Lâm Yến Huê, Đặng Duy Khánh, Dương Xuân Chữ (2023), "Tình hình sử dụng kháng sinh hợp lý và một số yếu tố liên quan trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Bình An – Kiên Giang năm 2021", Tạp chí Y Dược học Cần Thơ(56), 8.
5. Nguyễn Thiên Dung, Nguyễn Như Hồ (2021). Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh nội trú trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại một bệnh viện hạng I Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 25, số 2/2021.
6. Ngô Kim Hồng và cộng sự (2022). Tình hình sử dụng kháng sinh hợp lý và một số yếu tố liên quan trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại một bệnh viện đa khoa thuộc tỉnh an giang năm 2021, Tạp chí Y dược Cần Thơ, 56.
7. Phan Văn Huệ (2019). Phân tích thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Thành phố thanh hóa năm 2019. Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học Dược Hà Nội.
8. D. Ogoina (2021), "Predictors of antibiotic prescriptions: a knowledge, attitude and practice survey among physicians in tertiary hospitals in Nigeria", Antimicrob Resist Infect Control. 10(1), 73.