THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHẾ ĐỘ ĂN VÀ LUYỆN TẬP CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022

Vũ Ngọc Anh1,, Ngô Thị Thảo2
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Đinh
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức về chế độ ăn uống và luyện tập thể lực của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 150 người bệnh tại khoa Nội tim mạch bệnh viện tỉnh Bắc Giang, khảo sát kiến thức dựa vào bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu: Kiến thức về chế độ ăn uống: 66,7% NB hiểu đúng chế độ ăn ảnh hưởng tới bệnh THA; 56% NB hiểu đúng về thực phẩm an toàn cho NB THA; 77,3% NB hiểu đúng về thực phẩm có hại cho NB THA; 62,7% là tỷ lệ NB chưa hiểu đúng về lượng rượu bia tối đa mà NB THA được sử dụng. Kiến thức về chế độ luyện tập thể lực: 96% NB THA hiểu đúng hoạt động thể lực giúp kiểm soát THA; 44,7% NB chưa hiểu đúng về tần suất hoạt động thể lực và 42,7% NB chưa hiểu đúng về thời gian luyện tập thể lực của NB THA. Kết luận: Kiến thức về thực phẩm an toàn, thực phẩm có hại cho người bệnh tăng huyết áp, kiến thức về tần suất hoạt động thể lực và thời gian luyện tập thể lực của người bệnh tăng huyết áp còn thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2010), Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.
2. Phạm Gia Khải và cộng sự (2010). Tăng huyết áp – “Kẻ giết người thầm lặng”. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, (52), tr.77.
3. Hội Tim mạch Việt Nam (2018). Tóm tắt khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp ở người lớn của Hội Tim mạch Việt Nam phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (VNHA/VSH) 2018, Hà Nội.
4. Đỗ Minh Sinh và cộng sự (2018). Thực trạng tuân thủ chế độ ăn và tập luyện của người bệnh THA điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Nam Định năm 2018. Tạp chí khoa học điều dưỡng, 1 (03), 2018.
5. Lê Thị Thanh Huyền (2019). Thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019. Tạp chí khoa học điều dưỡng, 2(03), tr 119 – 120.
6. Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Anh Thơ (2021). Kiến thức, thái độ và thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân tăng huyết áp. Tạp chí y học Việt Nam tập 502, số 2, tr 125.
7. Lê Anh Tuấn (2018). Thay đổi lối sống để phòng và hỗ trợ kiểm soát huyết áp ở tuyến y tế cơ sở”. Kỷ yếu nghiên cứu khoa học, Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam lần thứ 16, năm 2018
8. C. Magadza M.Sc. (Pharmacy) aS.E.Radl off Ph.D. bS. C. Srinivas Ph.D, PGDHE (2009). The effect of an e17,21,22ducational intervention on patients' knowledge about hypertension, beliefs about medicines, and adherence. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1551741109000308.