PHÂN TÍCH CƠ CẤU CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ 2019 ĐẾN 2021

Nguyễn Thị Mai1,2, Hoàng Văn Minh1, Lê Văn Nho3,
1 Trường Đại học Y tế Công cộng
2 Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
3 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Cung cấp dịch vụ y tế trong giai đoạn 2019 - 2021 với nhiều biến động về môi trường, xã hội làm thay đổi mô hình bệnh tật, đặc biệt là sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Phân tích cơ cấu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở khám chữa bệnh giúp cơ quan quản lý là bảo hiểm xã hội trong việc quản lý nguồn kinh phí BHYT và vận hành. Mục tiêu: mô tả cơ cấu chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 – 2021 được tiến hành. Phương pháp: toàn bộ dữ liệu bệnh nhận khám chữa bệnh BHYT từ 2019 – 2021 tại TTYT quận Liên Chiểu được phân tích mô tả. Kết quả: Tổng chi BHYT giảm mạnh trong vòng 3 năm, trong đó tỷ lệ điều trị nội trú cũng giảm tỷ lệ lớn. Cơ cấu tổng chi BHYT cho các nhóm bệnh về đường hô hấp luôn là bệnh chiếm tỷ lệ tổng chi cao nhất tuy có giảm mạnh qua các năm 2019 tới 2021. Bệnh nhiễm trùng, kí sinh trùng chiếm tỷ lệ cao thứ 2 trong năm 2019 và cao trong các năm tiếp theo do ảnh hưởng của dịch sốt xuất huyết. Chi phí thuốc, máu, dịch truyền chiếm đang gia tăng sau mỗi năm tỷ trọng cao nhất là 39,9% vào năm 2021. Kết luận: Sự thay đổi dịch chuyển tổng chi, các nhóm bệnh,  trong vòng 3 năm là minh chứng ảnh hưởng của các dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết) ảnh hưởng đến hoạt động KCB BHYT tại TTYT Liên Chiểu

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2010. Hệ thống y tế Việt Nam trước thềm kế hoạch 5 năm 2011-2015. 2010
2. Cục quản lý khám chữa bệnh. Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10). 2015
3. Đỗ Thu Hà. Chi phí khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Thủ Đức, TP HCM. Đại học Y tế Công cộng;
4. https://suckhoedoisong.vn. Đà Nẵng: Dịch sốt xuất huyết Dengue tăng cao nhất trong 5 năm qua. 2022
5. Nguyễn Thị Thanh Hương MLT. Khảo sát cơ cấu chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 2020
6. Nguyễn TTH, Hứa QT. Phân tích cơ cấu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Tạp Chí Học Việt Nam. 2021
7. Lu X, Bambrick H, Pongsumpun P, Dhewantara PW, Toan DTT, Hu W. Dengue outbreaks in the COVID-19 era: Alarm raised for Asia. PLoS Negl Trop Dis. 2021 Oct 8;15(10):e0009778.