CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA

Lữ Thị Thanh Hiền1, Nguyễn Thị Hồng Chuyên1,
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống của trẻ em mắc viêm da cơ địa dựa trên chỉ số Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI) cho trẻ >4 tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 102 trẻ >4 tuổi mắc viêm da cơ địa tại bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Kết quả: Điểm CDLQI trung vị là 6 (khoảng tứ phân vị 4-9), 46,1% trẻ >4 tuổi bị ảnh hưởng chất lượng cuộc sống trong đó 16,7% trẻ bị ảnh hưởng chất lượng cuộc sống mức độ nặng. Các điểm thành phần có điểm cao nhất của CDLQI là cảm giác ngứa, “muốn gãi” 2 (1-2) điểm, ảnh hưởng giấc ngủ 1(0-2) điểm và vấn đề điều trị 1(1-1) điểm, thấp nhất là ảnh hưởng mối quan hệ cá nhân 0 (0-0) điểm. Kết luận: Viêm da cơ địa ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của trẻ em >4 mắc viêm da cơ địa đến khám tại các bệnh viện Nhi đồng. Chỉ số CDLQI đánh giá khá chi tiết, toàn diện về chất lượng cuộc sống của bệnh nhi, hỗ trợ bác sĩ điều trị có thể theo dõi hiệu quả điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV. May 2018;32(5):657-682. doi:10.1111/jdv.14891.
2. Lewis-Jones MS, Finlay AY. The Children's Dermatology Life Quality Index (CDLQI): initial validation and practical use. The British journal of dermatology. Jun 1995;132(6):942-9. doi:10.1111/j.1365-2133.1995.tb16953.x.
3. Chinn DJ, Poyner T, Sibley G. Randomized controlled trial of a single dermatology nurse consultation in primary care on the quality of life of children with atopic eczema. The British journal of dermatology. Mar 2002;146(3):432-9. doi:10.1046/j.1365-2133.2002.04603.x.
4. Hon KL, Kam WY, Lam MC, Leung TF, Ng PC. CDLQI, SCORAD and NESS: are they correlated? Quality of life research: an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation. Dec 2006;15(10):1551-8. doi:10. 1007/s11136-006-0019-7.
5. Kim DH, Li K, Seo SJ, et al. Quality of life and disease severity are correlated in patients with atopic dermatitis. Journal of Korean medical science. Nov 2012;27(11):1327-32. doi:10.3346/ jkms.2012.27.11.1327
6. Maksimovic N, Zaric M, Reljic V, Nikolic M, Gazibara T. Factors associated with improvement of quality of life among parents of children with atopic dermatitis: 1-year prospective cohort study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV. Feb 2020;34(2):325-332. doi:10.1111/jdv.15939.
7. Hanifin JM RG. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venereol (Suppl). 1980;92:44-47.
8. Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology (Basel, Switzerland). 1993;186(1): 23-31. doi:10.1159/000247298.
9. Lewis-Jones S. Quality of life and childhood atopic dermatitis: the misery of living with childhood eczema. International journal of clinical practice. Aug 2006;60(8):984-92. doi:10.1111/ j.1742-1241.2006.01047.x.
10. Ražnatović Đurović M, Janković J, Tomić Spirić V, et al. Does age influence the quality of life in children with atopic dermatitis? PloS one. 2019; 14(11): e0224618. doi:10.1371/journal. pone.0224618.