TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG

Nguyễn Thành Chung1,, Nguyễn Thị Nhàn1, Vũ Thị Huyền1, Lương Ngọc Mai1, Dương Thị Quỳnh1
1 Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Stress, lo âu, trầm cảm liên quan đến nghề nghiệp là một vấn đề phổ biến ở nhân viên y tế, đặc biệt là điều dưỡng. Các yêu cầu về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện của người bệnh ngày càng cao làm gia tăng áp lực công việc cho điều dưỡng viên, đặc biệt là điều dưỡng làm việc trực tiếp tại các khoa lâm sàng. Đây là những người trực tiếp theo dõi, chăm sóc người bệnh, thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ stress như trực đêm, lây nhiễm bệnh tật. Điều dưỡng viên lâm sàng chịu nhiều áp lực trên phương diện thể chất và tinh thần. Hằng ngày, người điều dưỡng luôn phải tiếp xúc với các tình huống có khả năng gây căng thẳng, bao gồm khối lượng công việc nhiều, bệnh nhân quá tải, bệnh nhân nặng nhiều, ca kíp trực không cố định,thay đổi giờ làm việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của người điều dưỡng. Chính vì thế điều dưỡng viên lâm sàng có nguy cơ bị stress cao hơn nhiều lần so với nhân viên y tế khác, cũng như nhiều ngành nghề khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Siddaway AP, Wood AM, Taylor PJ (2017), The Center for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D) scale measures a continuum from well-being to depression: Testing two key predictions of positive clinical psychology. J Affect Disord. 213:180-186. doi:10.1016/j.jad.2017.02.015
2. Hamaideh S h et al (2008), Jordanian nurses’ job stressors and social support. International Nursing Review. 55(1):40-47. doi:10.1111/j.1466-7657.2007.00605.x
3. Lê Thị Thanh Xuân. Stress nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đại học Y Hà Nội năm 2017, Tạp chí nghiên cứu Y học, 2017, 129(5), 2020.
4. Căng thẳng nghề nghiệp của nhân viên y tế tại Bệnh viện tỉnh Xiêng-Khoảng, Lào, năm 2020. Accessed March 16, 2024. https:// tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/531/415
5. Nguyễn Thị Thùy Linh (2023), Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2023; 6(06):6-14. doi:10.54436/ jns.2023.06.691.
6. Phạm Thị Ngọc Thúy (2023), Thực trạng stress nghề nghiệp của điều dưỡng phòng mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6(02):141-152. doi:10.54436/jns.2023.02.570
7. Huỳnh Thị Phương Linh (2018), Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Đại học Y dược TPHCM năm 2018, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng.
8. Nguyễn Anh Tú (2020), Phân tích gánh nặng và các yếu tố liên quan đến công việc của điều dưỡng viên bệnh viện Bạch Mai năm 2020, Luận Văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Thăng Long.
9. Vũ Văn Thành (2023), Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6(02):6-15. doi:10.54436/jns.2023.02.585