TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH

Nguyễn Lê Thanh Trúc1,, Đỗ Nhật Phương1, Huỳnh Thị Hồng Nhung2, Ngô Nguyễn Tường Vi1, Hồ Thị Anh Thư1
1 Trường Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh
2 Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng và mô tả một số yếu tố liên quan ở người bệnh thận mạn đang điều trị nội trú tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 216 người bệnh thận mạn đang điều trị nội trú tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh từ tháng 6/2023 – tháng 9/2023. Kết quả: Khảo sát 216 người bệnh thận mạn đưa ra một số kết quả như sau: Chỉ số BMI trung bình 21,67 ± 3,42 kg/m2. Tỷ lệ người bệnh thận mạn bị suy dinh dưỡng theo phân loại BMI là 17,1%, bình thường 51,9%, thừa cân 15,7%, béo phì 15,3%. Tỷ lệ người bệnh thận mạn bị suy dinh dưỡng theo sàng lọc bằng công cụ NRS-2002 là 46,3%. Chỉ số albumin trung bình của người bệnh là 32,74 ± 6,10. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng suy dinh dưỡng và mức độ vận động thể lực, số bửa phụ trong ngày (p<0,05). Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh thận mạn cần được sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng để phát hiện sớm nguy cơ về dinh dưỡng, qua đó bác sĩ điều trị sẽ có những tư vấn, chỉ định điều trị và can thiệp suy dinh dưỡng kịp thời thông qua chế độ ăn và vận động thể lực, góp phần gia tăng kết quả điều trị, giảm biến chứng và tử vong.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International society of nephrology, (2013), “KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease”. Kidney International Supplements. 3, pp. 1 -40.
2. Ngô Thị Hà, Trương Thị Thùy Dương, Trần Tuấn Tú (2021),” Tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên,” Tạp Chí Y học Việt Nam, 501(2).
3. Lưu Xuân Ninh, Nguyễn Quang Dũng, Phan Thạch Khuê (2021), “Tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng” Đại học Y Hà Nội, 2021.
4. Nguyễn Công Thành và cộng sự,” Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh suy thận mạn chưa lọc máu điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2018,” Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 264-275.
5. Trịnh Thị Thủy và cộng sự (2022), “tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3-5 chưa điều trị thay thế tại Bệnh viện Hữu Nghị năm 2021-2022”, Tạp Chí Y học Việt Nam, 519.
6. Nguyễn Trọng Hưng, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Liễu, Vũ Ngọc Hà (2021). Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt của người bệnh thận mạn lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 144(8), 394-400.
7. Phạm Thị Xuân Thư, Nguyễn Thanh Vy, Nguyễn Thanh Tân (2021), “Nghiên cứu tình trạng suy yếu trên bệnh nhân cao tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ”, Tạp chí Y học lâm sàng.