BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CA LÂM SÀNG HIẾM GẶP: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI SAU MỔ CẮT GAN DO TỔN THƯƠNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM SAU ĐẶT CATHETER

Nguyễn Hoàng1,, Nguyễn Văn Linh1
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Catheter tĩnh mạch trung tâm là công cụ rất hữu ích trong y học lâm sàng. Điều này quan trọng không chỉ với việc truyền dịch và sử dụng thuốc mà còn rất quan trọng trong việc đo lường các biến số huyết động, đặc biệt ở những bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt hoặc phẫu thuật nặng. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là một thủ thuật tương đối an toàn nhưng đôi khi có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, chẳng hạn như tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, chèn ép tim, nhiễm trùng huyết. Chúng tôi xin thông báo nhân một trường hợp tràn dịch màng phổi bên phải sau mổ cắt gan do biến chứng đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Karnik PP, Shah HB, Dave NM, Garasia M. Massive pleural effusion following central venous catheter mi- gration: tips to remember. Pediatr Anesth Crit Care J. 2016;4(2):83-85. doi:doi:10.14587/paccj.2016.16
2. McGee DC, Gould MK. Preventing complications of central venous catheterization. N Engl J Med. 2003; 348 (12): 1123-1133. doi:10.1056/ NEJMra011883
3. Merrer J, De Jonghe B, Golliot F, et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients: a randomized controlled trial. JAMA. 2001;286(6): 700-707. doi:10.1001/jama. 286.6.700
4. Jabeen S, Murtaza G, Hanif MZ, Morabito A, Khalil B. Migration of Indwelling Central Venous Catheter and Fatal Hydrothorax. Eur J Pediatr Surg Rep. 2014;2(1):32-34. doi:10.1055/s-0033-1347130
5. Sridhar S, Thomas N, Kumar ST, Jana AK. Neonatal hydrothorax following migration of a central venous catheter. Indian J Pediatr. 2005;72(9):795-796. doi:10.1007/BF02734155
6. Madhavi P, Jameson R, Robinson MJ. Unilateral pleural effusion complicating central venous catheterisation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2000;82(3): F248-249. doi:10.1136/ fn.82.3.f248
7. Gibson F, Bodenham A. Misplaced central venous catheters: applied anatomy and practical management. Br J Anaesth. 2013;110(3):333-346. doi:10.1093/bja/aes497