NGUYÊN NHÂN GÂY KHÒ KHÈ Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Phạm Đức Tuấn1, Nguyễn Thị Diệu Thúy1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Khò khè là một trong các triệu chứng về hô hấp thường gặp nhất ở trẻ em. Mục tiêu của nghiên cứu là " Xác định một số nguyên nhân gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi điều trị nội trú tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Tâm Anh". Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 83 trẻ dưới 5 tuổi có triệu chứng khò khè tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Tâm Anh từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021. Kết quả: Viêm tiểu phế quản và hen phế quản là 2 nguyên nhân thường gặp nhất gây khò khè, trong đó viêm tiểu phế quản chủ yếu gặp ở trẻ dưới 2 tuổi và triệu chứng khò khè thường xuất hiện lần đầu trước 12 tháng tuổi. Kiểu hình khò khè khởi phát muộn đa số được chẩn đoán là hen phế quản và thường là khò khè tái đi tái lại. Kết luận: Viêm tiểu phế quản và hen phế quản là 2 nguyên nhân thường gặp nhất gây khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi, kiểu hình khởi phát khò khè có giá trị trong định hướng nguyên nhân gây khò khè.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Martinez FD, Wright AL, Taussig LM, Holberg CJ, Halonen M, Morgan WJ. Asthma and Wheezing in the First Six Years of Life. N Engl J Med. 1995;332(3):133-138.
2. Al-Shamrani A, Bagais K, Alenazi A, Alqwaiee M, Al-Harbi AS. Wheezing in children: Approaches to diagnosis and management. Int J Pediatr Adolesc Med. 2019;6(2):68-73.
3. Patra S, Singh V, Kumar P, Chandra J, Dutta A, Tripathi M. Demographic and Clinical Profile of Children Under Two Years of Age with Recurrent Wheezing. 2011;21:3.
4. Rosa AM, Jacobson Lda S, Botelho C, Ignotti E. Prevalence of wheezing and associated factors in children under 5 years of age in Cuiabá, Mato Grosso State, Brazil. Cad Saude Publica. 2013 Sep;29(9):1816-28.
5. Stein RT, Martinez FD. Asthma phenotypes in childhood: lessons from an epidemiological approach. Paediatr Respir Rev. 2004 Jun;5(2):155-61
6. Nguyễn Thị Hà (2013). Nghiên cứu nguyên nhân và đặc điểm lâm sàng theo nguyên nhân gây khò khè tái diễn và/hoặc dai dẳng ở trẻ dưới 5 tuổi. Trường Đại học Y Hà Nội
7. Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS et al. Atopic characteristics of children with recurrent wheezing at high risk for the development of childhood asthma. J Allergy Clin Immunol. 2004 Dec;114(6):1282-7.
8. Nguyễn Thị Hiền (2015). Nghiên cứu nguyên nhân khò khè ở trẻ dưới 5 tuổi tại khoa Miễn dịch – Dị ứng khớp bệnh viện Nhi Trung Ương. Trường Đại học Y Hà Nội.