KỸ THUẬT TẠO HÌNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHO BỆNH NHÂN PHẢI CẮT BỎ TOÀN BỘ THỰC QUẢN VÀ DẠ DÀY PHÂN TÍCH TỔNG HỢP 3 TRƯỜNG HỢP

Trần Mạnh Hùng1, và CS1
1 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kỹ thuật tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi – đại tràng phải cho bệnh nhân cắt bỏ toàn bộ thực quản và dạ dày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu 1 bệnh nhân nam 61 tuổi chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy 1/3 giữa thực quản và ung thư biểu mô tế bào tuyến kém biệt hóa ở 1/3 giữa dạ dày và 2 bệnh nhân nữ 43 tuổi và 37 tuổi được chẩn đoán bỏng đường tiêu hóa trên gây co rút chít hẹp, thắt chặt thực quản và dạ dày do hóa chất ăn mòn đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thực quản và dạ dày, tạo hình đường tiêu hóa trên tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai từ 5/ 2020 đến 5/2021. Kết quả nghiên cứu: Thời gian mổ là 5 giờ; không có tai biến phẫu thuật; không phải truyền máu trong và sau mổ; một trường hợp viêm phổi sau mổ; thời gian nằm viện sau mổ là 12 ngày, 9 ngày và 18 ngày; Kiểm tra, theo dõi sau mổ bệnh nhân khỏe mạnh, ăn uốn tốt, không bị trào ngược và đã tăng cân. Kết luận: Tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải cho những bệnh nhân phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày và thực quản an toàn và hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tran MH, Tran TPT, Nguyen TK, Hoang VM. Formation of the upper Digestive tract by the ileum – right colon for patient with concurrent cancers of the esophagus and the stomach: A case report. International Journal of Surgery Case Reports 2021,85: 106232.
2. Bassiouny IE, Bahnassy AF. Transhiatal esophagectomy and colonic interposition for caustic esophageal stricture. J Pediatr Surg. 1992;27(8):1091 – 5. [PubMed] [Google Scholar].
3. Maier A, Pinter H, Tomaselli F, Sankin O, Gabor S, Ratzenhofer-Komenda B, et al. Retrosternal pedicled jejunum interposition: an alternative for reconstruction after total esophago-gastrectomy. EurJCardiothoracSurg. 2002;22(5):661–5. [PubMed] [Google Scholar].
4. Motoyama S, Saito R, Okuyama M, et al. Treating gastric tube cancer with distal gastrectomy preserving the gastroepiploic artery. Ann Thorac Surg 2006;81:751–3. [PubMed] [Google Scholar]
5. Yunpeng Zhao, MD and Bo Cong, MD∗ .A new surgical procedure for synchronous esophageal squamous cell carcinoma and gastric adenocarcinoma. Case report: three cases reports.
6. Ninh T, Nguyen MD, Hinojosa M, et al. Thoracoscopic Ivor Lewis esophagectomy with colonic interposition. Ann Thorac Surg 2007;84:2120–4. [PubMed] [Google Scholar]
7. Honda M, Daiko H, Kinoshita T, et al. Minimally invasive resection of synchronous thoracic esophageal and gastric carcinomas followed by reconstruction: a case report. Surg Case Rep 2015;1:12. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
8. Bita Shahbazzadegan, Mehdi Samadzadeh, Iraj Feizi, and Yousef Shafaiee. Management of Esophageal Burns Caused by Caustic Ingestion: A Case Report Iran Red Crescent Med J. 2016 Nov; 18(11): e12805. Published online 2016 Mar doi: 10.5812/ircmj.12805.
9. Siew Min Keh, Nzewi Onyekwelu, Kieran McManus, Jim McGuigan. Corrosive injury to upper gastrointestinal tract: Still a major surgical dilemma: Acase Report. World J Gastroenterol. 2006 Aug 28;12(32):5223-8. doi: 10.3748/wjg.v12.i32.5223. PMID: 16937538. PMCID: PMC4088025.