KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ GIST DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN K

Hoàng Anh1, Kim Văn Vụ1,2, Phạm Trung Thông2, Nguyễn Tiến Trung2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị GIST dạ dày tạibệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả cắt ngang tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán GIST dạ dày và điều trị bằng phẫu thuật nội soi từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020. Kết quả: Có 37 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu với khối u kích thước từ 2 đến 9 cm, trong đó 35 bệnh nhân (94,6%) có giải phẫu bệnh là u tế bào hình thoi, 2 bệnh nhân (5,4%) giải phẫu bệnh u tế bào dạng biểu mô, thời gian mổ trung bình 59,08 ± 25,17 phút, thời gian hậu phẫu trung bình là 6,02±1,18 ngày. Kết luận: Phẫu thuật nội soi điều trị u GIST dạ dày với những khối u <9cm là an toàn, hiệu quả và có thể thực hiện ở những trung tâm lớn, phẫu thuật viên kinh nghiệm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Hùng Kiên. Nghiên Cứu Kết Quả Điều Trị u Mô Đệm Đường Tiêu Hóa (GISTs) Giai Đoạn Muộn Bằng Imatinib Tại Bệnh Viện K. Luận án Tiến Sỹ.; 2017.
2. Bùi Trung Nghĩa. Đánh Giá Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng và Kết Quả Điều Trị Phẫu Thuật u Mô Đệm Đường Tiêu Hóa (GIST) Tại Bệnh Viện Việt Đức Từ Tháng 01/2005 Đến 12/2010. Luận văn tốt nghiệp nội trú,. Đại học y Hà Nội; 2011.
3. Canonico B., Felici C. & Papa S. Cd117.J Biol Regul Homeost Agents.2001:90-94.
4. Yasui H, Konishi E, Urasaki K, Yasukawa S, Yanagisawa A. Intratumoral heterogeneity of MIB-1 labelling index in gastric gastrointestinal stromal tumor (GIST). Gastric Cancer Off J Int Gastric Cancer Assoc Jpn Gastric Cancer Assoc. 2006;9:223-228.
5. Kim M-C, Yook J-H, Yang H-K, et al. Long-Term Surgical Outcome of 1057 Gastric GISTs According to 7th UICC/AJCC TNM System. Medicine (Baltimore). 2015;94(41):e1526.
6. Xanxai Soryavong. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật u mô đệm dạ dày tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngoại khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Phạm Minh Hải. Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng và Kết Quả Sớm Của Phẫu Thuật Điều Trị u Mô Đệm Đường Tiêu Hóa. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; 2008.
8. Cantor MJ, Davila RE, Faigel DO. Yield of tissue sampling for subepithelial lesions evaluated by EUS: a comparison between forceps biopsies and endoscopic submucosal resection. Gastrointest Endosc. 2006; 64(1):29-34.