ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ SINH THIẾT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA TRỰC TRÀNG TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Trịnh Lê Huy1, Lê Việt2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu trên 84 bệnh nhân được sinh thiết tuyến tiền liệt qua siêu âm trực tràng tại phòng siêu âm khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện K từ tháng 12/2017 - 6/2020.Tuổi trung bình của nhóm BN nghiên cứu là 72,1 tuổi. Đa số bệnh nhân đến khám bệnh vì tiểu khó, bí tiểu (92,8%). 22,6% bệnh nhân phải đặt sonde niệu đạo hoặc dẫn lưu bàng quang vì bí tiểu. Tỉ lệ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ung thư qua thăm khám lâm sàng, siêu âm qua thành bụng và siêu âm qua trực tràng lần lượt là 44%, 27,3% và 41,6%. Các bệnh nhân chủ yếu được sinh thiết bằng phương pháp 10 mẫu (73,8%). Độ nhạy 93,8%, độ đặc hiệu 82,8%. Giá trị dự đoán dương tính là 88.4%, giá trị dự đoán âm tính 90.6%. Biến chứng sau sinh thiết: chảy máu hậu môn (17,8%) và tiểu máu (14,2%), 1 bệnh nhân viêm tầng sinh môn. Các biến chứng đều ở mức độ nhẹ, tự khỏi sau điều trị nội khoa. Tóm lại, sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn của siêu âm qua trực tràng là một thủ thuật an toàn và có độ chính xác cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33538338.
2. Bruyerre.F, O. Traxer (2005), “Prise en charge du cancer de la prostate”. Annales d’Urologie. ( Vol 39/suppl.1, Pg 1-16).
3. J.Stephen Jone, MD (2008), "Definin the problem: From subclinical disease to clinically insignifcant prostate cancer”. Prostate byopsy. Chapter 1, pp 16 -17.
4. Lê Ngọc Bằng (2005), “Vai trò của sinh thiết kết hợp với PSA và siêu âm trong chẩn đoán UTTTL” Đề tài thạc sĩ y học ngoại khoa.
5. Khoury.S (1998), “Les stades du cancer de la prostate” (Pg167), “ Diagnostic du cancer de la prostate”(Pg179). Urologie – Cancer de la prostate.
6. Joe Philip, Subhajit Dutta Joy and al (2005), “Is a Digital Rectal Examination Necessary in the Diagnosis and Clinical Staging of Early Prostate Cancer”, BJU International, 95, Pg 969-971.
7. Terris M.K (1999), “Sensitivity and specificity of sextant biopsies in the detection of prostate cancer: preliminary report”.Urology. Sep;54(3):486-9.
8. Epstein JI, Sanderson H, Carter HB, Schafstein DO (2005).“Utility of saturation biopsy to predict insignificant cancer at radical prostatectomy”. Urology. Aug; 66(2):356-60.