ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH SỬ DỤNG CỒN TUYỆT ĐỐI VÀ LIPIODOL

Nguyễn Duy Thịnh1, Bùi Văn Giang2,3, Phạm Thế Anh4, Vũ Lê Minh3, Nguyễn Quang Toàn3
1 Bệnh viện Thanh Nhàn
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4 Trung tâm Gan-Mật-Tụy, bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch sử dụng cồn tuyệt đối và lipiodol. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 33 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan được nút mạch bằng cồn tuyệt đối và lipiodol tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ tháng 03/2020 đến tháng 06/2021. Tiến hành tính và so sánh tỷ lệ đáp ứng điều trị sau can thiệp 01 và  03 tháng giữa 2 nhóm u có kích thước ≤ 10cm và > 10cm, nhóm can thiệp sử dụng  E: L 1:1 và 1:2. Theo dõi sự thay đổi nồng độ αFP sau can thiệp 01 tháng và 03 tháng. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng điều trị nhóm u có kích thước ≤ 10cm cao hơn nhóm kích thước u > 10cm (p<0,005), nhóm có tỷ lệ E:L 1:1 cao hơn nhóm E:L 1:2 (p<0,005). Nồng độ αFP giảm dần sau can thiệp 01 tháng và 03 tháng (p< 0,001). Kết luận: Điều trị UTBMTBG bằng TAELE là một phương pháp an toàn và hiệu quả cần được nghiên cứu thêm để đánh giá đầy đủ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trịnh Văn Quang (2002). Những khối u gan. Bách khoa thư ung thư học. NXB Y học, 166-183.
2. Phùng Anh Tuấn. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh ung thư biểu mô tế bào gan trên chụp mạch số hóa xóa nền. Tạp chí Y dược học Quân sự. 2018:67-71.
3. Lê Anh Tuấn (2003). Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút hoá chất động mạch gan. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú.
4. Phạm Trung Dũng; Nguyễn Quang Duật; Vũ Văn Khiên. Tắc mạch hóa dầu và tắc mạch hóa chất sử dụng hạt vi cầu Dc-Beads. Tạp chí Y học Lâm sàng. 2019:46-53.
5. Dương Minh Thắng. Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa dầu kết hợp với tiêm Ethanol qua da. 2008.
6. El Wakeel A, El Warraky M, Abd Ella T, El Safty M. Transarterial ethanol ablation of hepatocellular carcinoma with lipiodol–ethanol mixture. Menoufia Med J. 2016;29(2):285.
7. Gu YK, Luo RG, Huang JH, Tu QJS, Li XX, Gao F. Transarterial embolization ablation of hepatocellular carcinoma with a lipiodol-ethanol mixture. World J Gastroenterol. 2010;16(45):5766-5772.
8. Somma F, D’Angelo R, Serra N, Gatta G, Grassi R, Fiore F. Use of ethanol in the trans-arterial lipiodol embolization (TAELE) of intermediated-stage HCC: Is this safer than conventional trans-arterial chemo-embolization (c-TACE)? PLoS One. 2015;10(6):1-13.
9. Yu SCH, Hui JWY, Hui EP, et al. Unresectable hepatocellular carcinoma: Randomized controlled trial of transarterial ethanol ablation versus transcatheter arterial chemoembolization. Radiology. 2014;270(2):607-620.