ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG CỦA DUNG DỊCH UỐNG SODIUM PHOSPHATE Ở TRẺ EM

Phan Thị Hiền1, Nguyễn Thị Việt Hà2, Lê Thị Vân Anh3
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Trường Đại Học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc chuẩn bị đại tràng chu đáo là một bước không thể thiếu được trong qui trình nội soi đại tràng. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả làm sạch đại tràng của dung dịch uống sodium phosphate trong nội soi đại tràng ở trẻ em và tìm hiểu mối liên quan giữa mức độ sạch đại tràng với sự tuân thủ phác đồ. Đối tượng và phương pháp: 113 bệnh nhi nội soi đại tràng tham gia vào thử nghiệm lâm sàng không đối chứng sử dụng sodium phosphate uống. Kết quả: Trung bình của trẻ là 5,3±2,0 tuổi (3–14 tuổi). Tỷ lệ các trẻ có đại tràng sạch đạt yêu cầu là 73/113 (64,6%). Trẻ tuân thủ hoàn toàn phác đồ có khả năng đại tràng sạch đạt yêu cầu cao hơn gấp 3,8 lần (95% CI:1,6–9,0) so với trẻ không tuân thủ hoàn toàn, P=0,002. Kết luận: Hiệu quả làm sạch đại tràng ở trẻ em của sodium phosphate uống là 64,6%. Dung dịch uống sodium phosphate cho hiệu quả làm sạch đại tràng ở mức độ trung bình. Hiệu quả làm sạch cao khi trẻ tuân thủ phác đồ hoàn toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ninh Quốc đạt. Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ sử dụng polyethylene glycol 4000 trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em. Trường đại học Y Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ 2015.
2. Pall H, Zacur GM, Kramer RE al. Bowel Preparation for Pediatric Colonoscopy: Report of the NASPGHAN Endoscopy and Procedures Committee. JPGN 2014; 59, 3: 409-16.
3. Hunter A Mamula P (2010). Bowel preparation for Pediatric Colonscopy Procedures. JPediatr. Gastroenterol Nutr 2010; 51:254-61.
4. Gurudu SR, Ratuapli S, Heigh R et al. Quality of bowel cleansing for afternoon colonoscopy is influenced by time of administration. Am J Gastroenterol 2010; 105, 11:2318-22.
5. Mohammad FE, Mary P, Carmela H et al. A prospective study comparing oral sodium phosphate solution to a bowel cleansing preparation with nutrition food package in children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2006; 42: 174-7.
6. Miquel I, Arancibia E, Alliende F et al. Intestinal cleaning for colonoscopy in children: effectiveness, adherence and adverse effects of schemes differentiated by age. Rev Chil Pediatr 2017; 88(2):216-22.
7. Di Nardo G, Aloi M, Cucchiara S et al. Bowel Preparations for Colonoscopy: An RCT. Pediatrics 2014; 134(2):249-56.
8. Gordon M, Karlsen F, Isaji S et al. Bowel preparation for elective procedures in children: a systematic review and meta-analysis. BMJ Paediatric open 2017: 1-9.