ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN CỦA PHẪU THUẬT CẤY ĐIỆN CỰC ỐC TAI VỚI ĐỘ NGẢ SAU CỦA THÀNH SAU ỐNG TAI NGOÀI

Nguyễn Thị Huyền Ngân1, Cao Minh Thành2
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đối chiếu kết quả đo độ ngả thành sau ống tai ngoài trên CLVT và phẫu thuật, từ đó đánh giá sự ảnh hưởng tới phẫu thuật. Phương pháp nghiên cứu: mô tả tiến cứu 25 bệnh nhân được phẫu thuật cấy điện cực ốc tai. Kết quả nghiên cứu: Nhóm tuổi nhiều nhất là 2-6 tuổi chiếm 48%. ABR có 17ca không có sóng V khi đo ở ngưỡng 90dB chiếm 68%, ASSR 23 bệnh nhân có trung bình ngưỡng nghe trên 90dB chiếm tỷ lệ 92%. Trên CLVT, độ lớn góc ngả thành sau ống tai ngoài trung bình là 144,760 với góc đo nhỏ nhất là 1260, góc đo lớn nhất 1650. Nhóm góc ≥ 1450 trên CLVT có tương quan ống tai ngoài ngả sau trong phẫu thuật và khả năng nhìn thấy cửa sổ tròn với giá trị  p=0,003 (<0,05). Kết luận: Độ lớn góc thành sau ống tai ngoài trên CLVT ≥ 1450 thì ngả sau, càng lớn càng ngả sau và càng ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy cửa sổ tròn, kéo dài thời gian phẫu thuật, tăng nguy cơ gây biến chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Öztürk K, Göde S, Çelik S, et al. Ozturk Kerem, Gode Sercan, Bilge Okan. Revisiting the Anatomy of the Facial Recess: The Boundaries of the Round Window Exposure. Banllkan Medical Journal. 2016; vol 33, pp 552-555.
2. Declau, Frank, et al. (2008), Etiologic and audiologic evaluations after universal neonatal hearing screening: analysis of 170 refrred neonates. Pediatrics, 121 (6), 1119-1126.
3. Nguyễn Thị Hải Lý, Cao Minh Thành . Nghiên cứu khó khăn thường gặp trong đường vào cấy điện cưc ốc tai. Luận văn Thạc sĩ y học. 2017.
4. Lê Trần Quang Minh. Nghiên cứu phẫu thuật cấy ốc tai điện tử đa kênh. Luận án tiến sĩ y học. 2015.
5. Pendem SK, Rangasami R, Arunachalam RK, Mohanarangam VSP, Natarajan P. HRCT Correlation with Round Window Identification during Cochlear Implantation in Children. J Clin Imaging Sci. 2014;4. doi:10.4103/2156-7514.148264
6. Cao Minh Thành, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Duy Chung và cộng sự. Một số bất thường về cấu trúc giải phẫu thường gặp trong phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 2020, 49-59.