KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỆ SINH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS CỔ BI, GIA LÂM, HÀ NỘI NĂM 2020

Trần Thị Mỹ Hạnh1, Hoàng Hồng Xiêm1, Vũ Mạnh Tuấn1, Đàm Văn Việt2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng (VSRM) của học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng: Học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: điểm trung bình kiến thức VSRM  đạt 7,01, điểm trung bình thái độ VSRM đạt 6,99, điểm trung bình thực hành VSRM  đạt 5,00. Tỉ lệ học sinh có kiến thức VSRM tốt chiếm 27,91%, khá chiếm 51,94%, trung bình chiếm 9,30%, kém chiếm 10,85%. Tỉ lệ học sinh có thái độ VSRM tốt chiếm 22,48%, khá chiếm 57,36%, trung bình chiếm 6,98%, kém chiếm 13,18%. Tỉ lệ học sinh thực hành tốt về VSRM chiếm 3,10%, khá chiếm 12,40%, trung bình chiếm 59,69%, kém chiếm 24,81%. Kết luận: kiến thức và thái độ VSRM của học sinh ở mức khá, thực hành VSRM của học sinh ở mức trung bình

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trịnh Đình Hải. Báo cáo tóm tắt kết quả điều tra chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng ở học sinh tiểu học tại Việt Nam năm 2011. Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 6 về sức khỏe răng miệng cho học sinh các trường phổ thông năm 2011 tại Việt Nam;96.
2. Trương Mạnh Dũng, Ngô Văn Toàn. Nha cộng đồng tập 1. In: Nhà xuất bản Y học; 2013:160.
3. Lưu Ngọc Hoạt. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng. In: Nhà xuất bản Y học; 2013:188.
4. Trần Thị Mỹ Hạnh, Hà Ngọc Chiều, Phùng Thị Thu Hà, Tống Minh Sơn, Võ Trương Như Ngọc. Kiến thức, thái độ, hành vi của học sinh trường tiểu học Thanh Liệt về chăm sóc răng miệng. Tạp chí Y học thực hành. 2014;(4): 57-60.
5. Vũ Thị Sao Chi, Nguyễn Thị Trang Nhung, Thẩm Chí Dũng. Thực trạng sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh trường Trung học cơ sở Tân Bình, thành phố Hải Dương năm 2015. Hội nghị khoa học-công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y-dược Việt Nam lần thứ XVIII, 2016.
6. Bùi Thị Thu Hiền, Lê Long Nghĩa, Đinh Xuân Thành. Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc răng miệng của học sinh tại Trường Trung học cơ sở Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019. Tạp chí y dược lâm sàng 108. 2020;(7):15.
7. Nguyễn Ngọc Nghĩa. Kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh tiểu học trong chăm sóc sức khỏe răng miệng tại huyện Văn Chấn-tỉnh Yên Bái, năm 2009. Luận văn thạc sĩ Y học, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.