XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG NGÂN SÁCH RUXOLITINIB TRONG ĐIỀU TRỊ XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Gia Bảo1, Nguyễn Thị Huệ1, Hoàng Kim Trúc1, Nguyễn Thị Thu Thủy1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xơ tủy nguyên phát (XTNP) là bệnh lý huyết học được tiên lượng điều trị bất lợi nhất trong nhóm bệnh tăng sinh tủy ác tính. Thuốc ruxolitinib (RUX) được chứng minh làm giúp giảm thể tích lách và nguy cơ tử vong so với trị liệu tốt nhất hiện có (Best available therapy - BAT) trong điều trị XTNP. Với giá thành thuốc cao, cần thiết phải xem xét tính khả thi khi lựa chọn thuốc trong thực hành lâm sàng dựa trên phân tích tác động ngân sách (TĐNS), trong đó xây dựng mô hình đánh giá TĐNS được xem là một trong những bước quan trọng quyết định tính khả thi và độ tin cậy của nghiên cứu. Với phương pháp mô hình hóa kết hợp với tổng quan tài liệu và tham vấn ý kiến các chuyên lâm sàng, nghiên cứu đã xây dựng được mô hình đánh giá TĐNS RUX trong điều trị XTNP tại Việt Nam trên nền tảng phần mềm MS Microsoft Excel 2013 với cấu trúc mô hình bao gồm các trang tính toán cho các Tham số đầu ra (tác động ngân sách và hiệu quả) cho 2 viễn cảnh không có RUX và có RUX. Mô hình được xây dựng cho phép phân tích tác động ngân sách của RUX với các mức thanh toán bảo hiểm y tế khác nhau trong điều trị xơ tủy nguyên phát cũng như dự báo được tác động trong hiệu quả điều trị giữa hai viễn cảnh nghiên cứu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tefferi A. Primary myelofibrosis: 2021 update on diagnosis, risk-stratification and management. American journal of hematology. 2021;96(1):145-162.
2. Harrison CN, Vannucchi AM, Kiladjian J-J, et al. Long-term findings from COMFORT-II, a phase 3 study of ruxolitinib vs best available therapy for myelofibrosis. Leukemia. 2016;30(8):1701-1707.
3. Cervantes F, Vannucchi AM, Kiladjian JJ, et al. Three-year efficacy, safety, and survival findings from COMFORT-II, a phase 3 study comparing ruxolitinib with best available therapy for myelofibrosis. Blood. 2013;122(25):4047-4053.
4. Hickey N, Corcoran A, Usher C, Barry M, McCullagh L. 2017; A462. Available at. Accessed 9, 20.
5. Marshall DA, Douglas PR, Drummond MF, et al. Guidelines for conducting pharmaceutical budget impact analyses for submission to public drug plans in Canada. Pharmacoeconomics. 2008;26(6):477-495.
6. Gómez-Casares MT, Hernández-Boluda JC, Jiménez-Velasco A, et al. Cost-effectiveness of Ruxolitinib vs Best Available Therapy in the Treatment of Myelofibrosis in Spain. Journal of Health Economics and Outcomes Research. 2017;5(2):162-174.