CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ MỘT TRƯỜNG HỢP CHẢY DỊCH NÃO TỦY Ở NGÁCH BÊN XOANG BƯỚM

Ngô Văn Công1
1 Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, vào viện vì chảy dịch não tủy qua mũi. Qua khám, xét nghiệm và chụp CT/MRI đã được chẩn đoán xác định chảy dịch não tủy ngách bên xoang bướm bên trái. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi mở rộng qua mũi tìm lổ rò. Xác định vị trí khuyết xương tại phần trần của ngách bên xoang bướm trái. Bít lổ rò với kỹ thuật nhiều lớp (mở và vạt mũi vách ngăn). Sau đó dẫn lưu thắt lưng. Với kết quả ban đầu thành công.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Banks C. A., Palmer J. N., Chiu A. G., O'Malley B. W., Jr., Woodworth B. A., Kennedy D. W. (2009), Endoscopic closure of CSF rhinorrhea: 193 cases over 21 years. Otolaryngol Head Neck Surg, 140 (6), 826-33.
2. Blaivie C., Lequeux T., Kampouridis S., Louryan S., Saussez S. (2006), Congenital transsphenoidal meningocele: case report and review of the literature. Am J Otolaryngol, 27 (6), 422-4.
3. Illing E., Schlosser R. J., Palmer J. N., Curé J., Fox N., Woodworth B. A. (2014), Spontaneous sphenoid lateral recess cerebrospinal fluid leaks arise from intracranial hypertension, not Sternberg's canal. Int Forum Allergy Rhinol, 4 (3), 246-50.
4. Melo N. A., Borges B. B., Magliarelli Filho P. A., Godoy M. D., Pereira L. V., Pinna Fde R., Voegels R. L. (2014), Lateral sphenoid sinus recess cerebrospinal fluid leak: a case series. Eur Arch Otorhinolaryngol, 271 (9), 2587-94.
5. Ulu M. O., Aydin S., Kayhan A., Ozoner B., Kucukyuruk B., Ugurlar D., Sanus G. Z., Tanriover N. (2018), Surgical Management of Sphenoid Sinus Lateral Recess Cerebrospinal Fluid Leaks: A Single Neurosurgical Center Analysis of Endoscopic Endonasal Minimal Transpterygoid Approach. World Neurosurg, 118, e473-e482.
6. Wise S. K., Schlosser R. J. (2007), Evaluation of spontaneous nasal cerebrospinal fluid leaks. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 15 (1), 28-34.
7. Woodworth B. A., Prince A., Chiu A. G., Cohen N. A., Schlosser R. J., Bolger W. E., Kennedy D. W., Palmer J. N. (2008), Spontaneous CSF leaks: a paradigm for definitive repair and management of intracranial hypertension. Otolaryngol Head Neck Surg, 138 (6), 715-20.
8. Citardi Martin J., Gallivan Ryan P., Batra Pete S., Maurer Calvin R., Rohlfing Torsten, Roh Hwan-Jung, Lanza Donald C. (2004), Quantitative Computer-Aided Computed Tomography Analysis of Sphenoid Sinus Anatomical Relationships. American Journal of Rhinology, 18 (3), 173-178.