ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN SAU THAY KHỚP HÁNG DO GÃY XƯƠNG TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH, BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Võ Thành Toàn, Nguyễn Bảo Lục, Nguyễn Văn Sỹ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị loãng xương ở người cao tuổi sau thay khớp háng do gãy tại khoa ngoại Chấn thương Chỉnh hình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả 175 bệnh nhân thay khớp háng tại Bệnh viện Thống Nhất từ 01/2018 đến 12/2019. Kết quả: Trong 175 bệnh nhân có 85,1% loãng xương, 84,7% bệnh nhân loãng xương tuân thủ điều trị và không gãy thêm lần nữa, 94,4% bệnh nhân bỏ điều trị loãng xương bị gãy thêm lần nữa. Kết luận: Điều trị loãng xương trên bệnh nhân lớn tuổi gãy xương vùng háng rất cần thiết, bên cạnh đó bệnh nhân cần bám sát quá trình điều trị để giảm thiểu mức độ gãy xương thêm lần nữa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Carlos J. Padilla Colón, PhD (2018), “Muscle and Bone Mass Loss in the Elderly Population: Advances in diagnosis and treatment”, Biomed (Syd); 3: 40–49. doi:10.7150/jbm.23390.
2. Greg AJ Robertson, Alexander M Wood (2018), “Hip hemi-arthroplasty for neck of femur fracture: What is the current evidence?”, World J Orthop; November 18; 9(11): 235-244.
3. “Hemiarthroplasty of the Hip”; Wheeless' Textbook of Orthopaedics.
4. Stephen Richard Knight, Randeep Aujla, and Satya Prasad Biswas (2011), “Total Hip Arthroplasty - over 100 years of operative history”, Orthop Rev (Pavia). 2011 Sep 6; 3(2): e16.