ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG LỒNG NGỰC CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI CÓ KHÁNG ISONIAZID

Đặng Vĩnh Hiệp, Nguyễn Thiện Nhân

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm về lâm sàng và XQ phổi của bệnh nhân lao phổi kháng INH. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang 168 đối tượng là bệnh nhân lao phổi kháng Isoniazid được chẩn đoán và điều trị tại phòng khám, các khoa nội trú bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2020. Tiến hành thu thập các số liệu về lâm sàng, xét nghiệm và các dấu hiệu XQ theo mẫu bệnh án có sẵn. Phân tích số liệu theo phần mềm thống kê thích hợp và đưa ra kết quả theo mục tiêu nghiên cứu. Kết quả:  Tuổi bệnh nhân dao động từ 17 đến 85, trung vị 50,5, có 47,7% trong độ tuổi 25 - 55. Lao Phổi Hr thường gặp ở nam (72,6%). Thói quen hút thuốc lá 73,8%. Tiền sử đã điều trị Lao Phổi 25,6%. Thời gian mắc bệnh kéo dài, 26,6% ca có thời gian bệnh 30 ngày, 22,2% ca 60 ngày. Triệu chứng cơ năng thường gặp là Ho, 89,9%; Mệt mỏi, 85,7%; Khạc đàm 73,2%; Sụt cân 63,1%; Sốt 61,3%. Triệu chứng thực thể nghèo nàn, thường gặp nhất là ran nổ chiếm 39,9%. Gần 2/3 bệnh nhân có tổn thương ở cả hai phổi trên phim X quang. Thâm nhiễm là tổn thương thường gặp nhất (97%). Khoảng 50% bệnh nhân lao phổi có tổn thương diện hẹp trên X quang. Kết luận: Lao phổi kháng INH có đặc điểm tiền sử, thời gian mắc bệnh cũng như biểu hiện lâm sàng và XQ có nhiều điểm khác biệt hơn so với lao phổi mới.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (2018) Global Tuberculosis report. WHO, https:// apps.who.int/iris/handle/10665/274453, 8-37.
2. Joo Hee Lee, M.D., Kyung-Wook Jo, M.D, Ph.D., and Tae Sun Shim, M.D, Ph.D (2018) Correlation between GenoType MTBDRplus Assay and Phenotypic Susceptibility Test for Prothionamide in Patients with Genotypic Isoniazid Resistance.www.e-trd.org, Tuberc Respir Dis, Published online.
3. Stagg HR., Lipman MC., McHugh TD (2017) Isoniazid resistant tuberculosis- a cause for concern? Int J Tuberc Lung Dis. 21 (2): 129–139.
4. Adithya Cattamanchi, Raymund B. Dantes (2009) Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Isoniazid Mono-Resistant Tuberculosis. Clin Infect Dis. Author manuscript; available in PMC 2010 Jan 15.
5. Leonela Villegas, Larissa Otero, Timothy R. Sterling (2016) Prevalence, Risk Factors, and Treatment Outcomes of Isoniazid- and Rifampicin- Mono-Resistant Pulmonary Tuberculosis in Lima, Peru. PLoS One, 2016; 11(4): 45-90.
6. Jhun BW, Koh WJ (2020) Treatment of Isoniazid-Resistant Pulmonary Tuberculosis. Tuberc Respir Dis (Seoul), 2020 Jan;83(1):20-30. doi: 10.4046
7. Nguyễn Thu Hà (2012) Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, đột biến gen rpoB, katG và inhA của vi khuẩn trong lao phổi tái phát.Đại học Y Hà Nội, LATS Y học 62.72.24.01.