NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ U TRONG ỐNG SỐNG

Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Duy Hùng

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả các đặc điểm của các u trong ống sống (UTOS) trên cộng hưởng từ (CHT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với 49 bệnh nhân UTOS được chụp CHT cột sống và phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 7/2019 đến 9/2020. Kết quả: UTOScó độ tuổi trung bình là 47,2± 16,8, lứa tuổi 51-60 hay gặp nhất,chiếm 26,5%. Các khối u ngoài tuỷ hay gặp, chiếm 87,8%. Loại u hay gặp nhất là u bao dây thần kinh (Neurinoma) chiếm 38,8% và u màng tuỷ (Meningioma) với  20,4%. Trên CHT, vị trí u hay gặp nhất là vùng cột sống ngực với 40,8%. Kích thước trung bình của u là 35,9±33,5mm. Có 95,9% u có ranh giới rõ, 87,8% u chèn ép tủy sống và hoặc rễ thần kinh ngang mức. Khối u đồng tín hiệu trên T1W là 51% và u tăng tín hiệu trên T2W là 40,8%, có 93,9% khối u ngấm thuốc sau tiêm. Kết luận. CHT có giá trị trong phát triện vị trí, kích thước, mức độ chèn ép thần kinh và gợi ý nguồn gốc mô bệnh học của UTOS.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

K. K. Koeller and R. Y. Shih, ‘Intradural Extramedullary Spinal Neoplasms: Radiologic-Pathologic Correlation’, RadioGraphics, vol. 39, no. 2, pp. 468–490, Mar. 2019, doi:10.1148/rg. 2019180200.
2. L. L. Mechtler and K. Nandigam, ‘Spinal Cord Tumors’, Neurologic Clinics, vol. 31, no. 1, pp. 241–268, Feb. 2013, doi: 10.1016/j.ncl.2012.09.011.
3. K. Abul-Kasim, M. M. Thurnher, P. McKeever, and P. C. Sundgren, ‘Intradural spinal tumors: current classification and MRI features’, Neuroradiology, vol. 50, no. 4, pp. 301–314, Apr. 2008, doi: 10.1007/s00234-007-0345-7.
4. Phạm Ngọc Hoa, ‘Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ u tế bào schwann và u màng não trong màng cứng ngoài tủy’, Y học thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
5. A. M. Quiles Granado, ‘A Comprehensive Review of Intraspinal tumors: Diagnostic, classification and radio-pathologic correlation.’, p. 4057 words, 2013, doi: 10.1594/ECR2013/C-2112.
6. V. K. Dasarju, S. Sree, M. S. Kikkeri, B. Shireesha, N. Pallavi, and Ch. S. Kumar, ‘Magnetic Resonance Imaging in Spinal Tumors’, IJCMSR, vol. 5, no. 1, Mar. 2020, doi: 10.21276/ijcmsr.2020.5.1.50.
7. S. K. Panda, B. Nayak, M. Panigrahi, and P. Das, ‘MRI Evaluation of Intramural Tumors of Spine in Adult and Pediatric Population- A Study at Tertiary Care Centre’, p. 6.
8. J. Y. Chung, J. J. Lee, H. J. Kim, and H. Y. Seo, ‘Characterization of Magnetic Resonance Images for Spinal Cord Tumors’, Asian Spine J, vol. 2, no. 1, p. 15, 2008, doi: 10.4184/ asj. 2008.2.1.15.