ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “TK1-HV” KẾT HỢP CẢNH TAM CHÂM ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CỔ-VAI-CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG

Phạm Bá Tuyến, Đỗ Văn Đình

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của bài thuốc “TK1-HV” kết hợp cảnh tam châm điều trị hội chứng cổ-vai-cánh tay do thoái hóa cột sống cổ. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân trên 18 tuổi được xác định mắc hội chứng cổ-vai-cánh tay. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị, có nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu: Giảm đau VAS: giảm 64,2% điểm lượng giá cảm giác đau theo VAS; Tăng tầm vận động cột sống cổ ở cả 4 tư thế có ý nghĩa so với thời điểm D0; Cải thiện chức năng sinh hoạt hàng ngày: giảm 79,1% điểm NDI so với D0; Hiệu quả điều trị chung: tốt là 90%; khá là 10%. Tác dụng này tốt hơn so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với p<0,01.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 145-153.
2. Caridi J.M., Pumberger M., Hughes A.P. (2011). Cervical radiculopathy: a review, HSS J Musculoskelet J Hosp Spec Surg, 7(3), pg 265–272.
3. Radhakrishnan K., Litchy W.J., O’Fallon W.M. et al (1994). Epidemiology of cervical radiculopathy. A population-based study from rochester, minnesota, 1976 through 1990, Brain, 117, pg 325-335.
4. Schoenfeld A.J, George A.A., Bader J.O. et al (2012). Incidence and epidemiology of cervical radiculopathy in the united states military: 2000 to 2009, J Spinal Disord Tech, 25, pg 17-22.
5. 75. Liao W., Tang C., Zhang J. (2018). Discussion on the principle and treatment pathway of Jin's three-needle technique for mind regulation and treatment from the “Adjusting qi to regulate mind, adjusting blood to regulate mind”, Zhongguo Zhen Jiu, 38(11), pg 1235-1238.
6. Yuan Qing, Luo Guangming, Jeffrey Winsauer et al (2004). Chinese-English explanation of Jin’ 3-needle technique, Shanghai Scientific and technologicl Literature publishing house, China.
7. Nguyễn Văn Tuấn (2008). Y học thực chứng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 90.
8. Lưu Ngọc Hoạt (2018). Phương pháp viết đề cương nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
9. Williams K.E., Paul R., Dewan Y. (2009). Functional outcome of corpectomy in cervical spondylotic myelopathy, Indian J Orthop, 43(2), 205–209.