KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THUỘC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI HẢI DƯƠNG NĂM 2019

Nguyễn Thu Hà1, Trần Trọng Hải2, Phạm Thị Nhuyên3, Trần Như Nguyên3, Phí Thị Nguyệt Thanh3, Nguyễn Đức Sơn3, Nguyễn Thu Hà3
1 Trường Đại học KH và CN Hà Nội
2 Trường Đại học Y tế Công cộng
3 Trường Đại học Thành Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của thành viên gia đình người bệnh (TVGĐ NB) với bác sĩ (BS), điều dưỡng (ĐD) và đối với các yếu tố khác thuộc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Hải Dương năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 72 thành viên gia đình người bệnh điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương năm 2019. Kết qủa và kết luận: Mức độ hài lòng của TVGĐ NB với BS  tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Hải Dương: khám, giải thích về tình trạng bệnh, chẩn đoán, trực tiếp điều trị là 98,57%. Mức độ hài lòng của TVGĐ NB với ĐD tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Hải Dương, gồm: phổ biến những thông tin cần thiết khi vào Bệnh viện và trong quá trình điều trị (100%);  Có lời nói, cử chỉ, thái độ thân thiện với người bệnh (NB) và TVGĐ NB (98,61%); Tư vấn chế độ chăm sóc NB là (100%); Tận tình giúp đỡ NB, TVGĐ, không gợi ý, đòi tiền quà (97,22 %); Công khai thuốc (95,83%) và hướng dẫn sử dụng thuốc (100%). Mức độ hài lòng của TVGĐ NB với các yếu tố khác của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Hải Dương: Thủ tục hành chính nhanh gọn (100%); Vệ sinh sạch sẽ (94,45%); Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại (65,28%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Thị Thúy Hằng (2013), “Sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân với ĐD và BS tại khoa khám bệnh Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2013” Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VLVH khoa Điều dưỡng, trường Đại học Thăng Long (năm 2013),tr.35.
2. Đỗ Mạnh Hùng và CS (2013), “ Sự hài lòng của khách hàng về thái độ phục vụ bệnh nhân của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi trung ương”
3. Nguyễn Kim Liên (2016), “Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tháng 4,5,6 năm 2016” Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân phục hồi chức năng trường ĐHKTYT Hải Dương (năm 2016),tr.34
4. Nguyễn Văn Nam (2011), “Đánh giá sự hài lòng của người bệnh trầm cảm điều trị nội trú tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương năm 2011”
5. Phạm Thị Thu Thảo (2003), “Khảo sát sự hài lòng của người nhà bệnh nhân đối với giao tiếp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bạch Mai”, Tạp chí y học thực hành (870), số 5/2013
6. Phạm Thị Vân (2009), “Khảo sát thực trạng giao tiếp và ứng xử của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang từ tháng 4/2009 đến tháng 8/2009”
7. Đào Thị Vui và cộng sự (2004), “Báo cáo về thực trạng giao tiếp của điều dưỡng tại Bệnh viện nhi Trung ương”, tr.18-21
8. Nguyễn Huy Xuân (2013), “ Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện tâm thần Hải Dương’’ NXB Bộ y tế trường ĐH Dược Hà Nội.