VAI TRÒ CỦA IgA, IgG và IgM HUYẾT TƯƠNG TRONG DỰ BÁO ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI LỚN MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

Nguyễn Thị Thu Hiền1, Phạm Văn Trân2, Lê Việt Thắng2
1 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
2 Bệnh viện 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác địnhgiá trị dự báo không đáp ứng điều trị corticosteroid của IgA, IgG và IgM huyết tương ở người lớn mắc hội chứng thận hư (HCTH) nguyên phát. Đối tượng và phương pháp:Nghiên tiến cứu theo dõi dọctrên 57 bệnh nhân được chẩn đoán HCTH nguyên phát. Đánh giá đáp ứng điều trị dựa vào biến đổi lượng protein niệu 24 giờ trong đợt điều trị. Nồng độ IgA, IgG và IgM huyết tương được xác định bằng phương pháp ELISA, tại thời điểm ngày thứ 2 bệnh nhân nhập viện. Kết quả: Sau điều trị, lượng protein niệu 24 giờ trung bình giảm có ý nghĩa so với trước điều trị, p< 0,001. Có 19,4% bệnh nhân không đáp ứng điều trị corticosteroid. Nhóm bệnh nhân không đáp ứng điều trị có nồng độ ure, creatinine máu cao hơn, mức lọc cầu thận thấp hơn nhóm bệnh nhân đáp ứng điều trị, p< 0,05. Không có sự khác biệt về nồng độ IgA, IgG và IgM giữa nhóm đáp ứng và không đáp ứng điều trị, p> 0,05. Kết luận: IgA, IgG và IgM huyết tương không có giá trị dự báo đáp ứng với điều trị corticosteroid ở người lớn mắc hội chứng thận hư nguyên phát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2015). Hội chứng thận hư nguyên phát ở người trưởng thành. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Thận-tiết niệu, 23-27.
2. Lê Việt Thắng (2019). Chẩn đoán và điều trị một số bệnh cầu thận, khe ống thận. Cập nhật chẩn đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh thận. Học viện Quân y: 83,86-98.
3. Kodner C. (2009). Nephrotic syndrome in adults: diagnosis and management. Am Fam Physician., 80: 1129-1134.
4. Jeong EG, Hyoun S, Lee SM, et al. (2017).Clinical outcomes of nephrotic syndrome in immunoglobulin a nephropathy. Sau di J Kidney Dis Transpl., 28 (6): 1314-1320.
5. Kodner C. (2016). Diagnosis and Management of Nephrotic Syndrome in Adults. Am Fam Physician. 93 (6): 479-85.
6. Youssef DM, Salam SM, Karam RA. (2011). Prediction of steroid response in nephrotic syndrome by humoral immunity assessment.Indian J Nephrol., 21 (3):, 186-90.
7. El-Mashad GM, El-Hady-Ibrahim SA, Allah-Abdelnaby SA. (2017). Immunoglobulin G and M levels in childhood nephrotic syndrome: two centers Egyptian study. Electron Physician., 9 (2): 3728–3732.
8. Yan G, Liu G, Tian X, et al. (2020). Establishment of a novel nomogram for the clinically diagnostic prediction of minimal change disease, -a common cause of nephrotic syndrome. BMC Nephrol, 14;21(1):396.