CÁC THUỘC TÍNH CỦA MUỐI THẢO DƯỢC NGÂM CHÂN ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG

Lê Đặng Tú Nguyên1, Đặng Thị Kiều Nga1, Trần Thị Hồng Nguyên1, Lê Thị Trang1, Đặng Lưu Việt Quý1, Thái Tú Minh Phương1, Võ Quang Huy1, Ngô Thị Hồng Uyên2, Lê Minh Quân1
1 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát các thuộc tính mong đợi của người sử dụng sản phẩm muối thảo dược ngâm chân và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với sản phẩm thử nghiệm tại TPHCM. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát các thuộc tính của muối thảo dược trên 512 người sử dụng và sự hài lòng của 300 người sau 30 ngày sử dụng. Kết quả: Các thuộc tính được người sử dụng kỳ vọng ở sản phẩm muối thảo dược ngâm chân được đưa vào sản phẩm thử nghiệm là màu nâu (21,88%); mùi sả chanh (19,53%); đóng gói đơn liều, trong hộp giấy và chứa nhiều túi zipper nhỏ (57,81%); giá thành từ 100.000 – 150.000 VND cho liệu trình sử dụng 30 ngày (51.76%); nhiệt độ nước ngâm chân là 30-38oC (65,23%), khoảng thời gian ngâm chân phù hợp là 20 phút (53,32%). Sản phẩm thử nghiệm đã đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng về các thuộc tính cơ bản của một sản phẩm muối thảo dược ngâm chân với mức độ hài lòng ở mức “Rất hài lòng” (4-5 điểm). Kết luận: Kết quả khảo sát người sử dụng về các thuộc tính cơ bản của sản phẩm muối thảo dược ngân châm thử nghiệm sẽ là tiền đề cơ bản, góp phần hoàn thiện chế phẩm trước khi thương mại hóa một cách hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lan Ngô T. P., "Các dạng thức sinh kế của cư dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh: sự tương tác của yếu tố chính sách, thị trường và môi trường", Tạp chí phát triển KH&CN, 2016, 10 (3).
2. Earle M. and Earle R., "Creating new foods", The product developer’s guide, Chadwick House group ltd, UK. 2009, pp. 1-192.
3. Ford G. T., Smith D. B., Swasy J. L., "An empirical test of the search, experience and credence attributes framework", ACR North American Advances. 1988.
4. Arora R., "Product positioning based on search, experience and credence attributes using conjoint analysis", Journal of Product & Brand Management, 2006.
5. Girard T., Dion P., "Validating the search, experience, and credence product classification framework", Journal of Business Research. 2010, 63 (9-10), 1079-1087.