HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA BỔ SUNG ĐA VI CHẤT CARE100GOLD ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-60 THÁNG

Trương Hồng Sơn1, Nguyễn Xuân Ninh1, Lưu Liên Hương1
1 Viện Y học Ứng dụng Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng sữa cao năng lượng, bổ sung đa vi chất Care100Gold đối với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em 36-60 tháng tuổi tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp có nhóm chứng trên 179 trẻ em 36-60 tháng không bị thừa cân béo phì. Trẻ mỗi ngày được uống 360ml sữa, chia làm 2 lần, nhóm can thiệp sử dụng sữa bột Care100Gold cao năng lượng bổ sung đa vi chất, nhóm chứng sử dụng sữa nước thông thường, không bổ sung vi chất. Kết quả: sau 4 tháng can thiệp, mức gia tăng nồng độ sắt huyết thanh và hemoglobin huyết thanh ở nhóm sử dụng sữa Care100Gold cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (3,85mcmol/L so với 0,1mcmol/L và 8,0g/L so với 4,0g/L; p<0,05). Nồng độ ferritine huyết thanh, kẽm huyết thanh và IgA của nhóm sử dụng sữa Care100Gold có xu hướng tăng cao hơn, tuy sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng. Kết luận: Sử dụng sản phẩm sữa Care100Gold cao năng lượng, bổ sung đa vi chất dinh dưỡng có hiệu quả cải thiện rõ rệt tình trạng thiếu máu thiếu sắt và thiếu kẽm, cũng như xu hướng gia tăng chỉ số miễn dịch, ở trẻ em 36-60 tháng tuổi sau 4 tháng can thiệp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. IZiNCG, Assessing population zinc status with serum zinc concentration. 2012. 02.
2. WHO, Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control: A guide or programme managers. 2001.
3. Grijalva-Haro, M.I., et al., [Impact of fortified milk on the iron and zinc levels in Mexican preschool children]. Nutr Hosp, 2014. 29(2): p. 331-6.
4. Sazawal, S., et al., Micronutrient fortified milk improves iron status, anemia and growth among children 1-4 years: a double masked, randomized, controlled trial. PLoS One, 2010. 5(8): p. e12167.
5. Sazawal, S., et al., Effects of routine prophylactic supplementation with iron and folic acid on admission to hospital and mortality in preschool children in a high malaria transmission setting: community-based, randomised, placebo-controlled trial. Lancet, 2006. 367(9505): p. 133-43.
6. Nguyễn Thanh Hà, Hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ 6-36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, in Viện Dinh dưỡng Quốc Gia. 2011.
7. WHO, Complementary feeding of young children in developing countries: a review of current scientific knowledge. . 1998: Geneva.
8. Suzuki K and Nakajima A, New aspects of IgA synthesis in the gut. International Immunology, 2014. 26(9): p. 489–494.