ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Nguyễn Hồng Hà1, Nguyễn Ngọc Mẫn Kiều2, Hứa Ngọc Thanh Tâm2, Trần Đỗ Hùng2
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành để khảo sát đặc điểm lưu huyết não và các yếu tố liên quan đến tình trạng bất thường lưu huyết não ở bệnh nhân tăng huyết áp. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được tiến hành trên 50 bệnh nhân tăng huyết áp và 50 người khỏe mạnh. Kết quả: Đỉnh tù chiếm tỷ lệ cao nhất (72%) và sóng phụ xuất hiện trong 84% trường hợp. Giá trị trung bình của thông số đánh giá cường độ dòng máu não ở bệnh nhân tăng huyết áp thấp hơn và thông số đánh giá trương lực mạch máu não cao hơn người bình thường (p<0,05). Tỷ lệ giảm cường độ ở hệ động mạch cảnh trong, đốt sống – thân nền và não lần lượt là 50%, 48%, 38%, tỷ lệ tăng trương lực mạch máu não ở 3 hệ động mạch này lần lượt là 54%, 58% và 58%. Có tình trạng giảm cường độ dòng máu não ở nhóm tuổi ≥ 60 cao hơn so với nhóm <60 tuổi, nhóm có rối loạn lipid máu cao hơn so với nhóm không rối loạn lipid máu. Bệnh nhân tăng huyết áp độ III có tình trạng giảm cường độ dòng máu não và tăng trương lực mạch máu não cao hơn so với tăng huyết áp độ I. Kết luận: Bệnh nhân tăng huyết áp có tình trạng giảm cường độ dòng máu não và tăng trương lực mạch máu não so với người bình thường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo