Ngày xuất bản: 14/04/2022

Số đầy đủ

Các bài báo

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
Quốc Cường Đỗ , Quang Hội Đào , Trung Hải Đỗ , Thị Thảo Phạm , Công Sỹ Bùi
PDF Trích dẫn
THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019
Thị Thu Hải Lê, Thị Thu Hà Lê, Thị Hồng Minh Nguyễn
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY CỘT SỐNG ĐOẠN NGỰC THẮT LƯNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẮT VÍT QUA DA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Quang Tiến Đồng , Vũ Hoàng Nguyễn , Tuấn Anh Trần , Ngọc Giang Vũ
PDF Trích dẫn
GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH
Thu Soan Hoàng , Tiến Thăng Vũ , Thị Phương Lan Vi , Hoàng Anh Khương , Cảnh Dương Đỗ
PDF Trích dẫn
GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY
Văn Sang Nguyễn , Văn Kiên Nguyễn , Quang Lục Trần, Phan Ninh Trần
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH CỦA CỐM TAN TƯ THỦY THANH CAN THEO CÁC TRIỆU CHỨNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
Thị Phương Lan Phùng , Mạnh Cường Lê
PDF Trích dẫn
HIỆU QUẢ CAN THIỆP KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG NĂM 2020
Thị Hồng Minh Nguyễn , Cao Bính Trần , Thị Thu Hải Lê
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Hồng Hà Nguyễn , Ngọc Mẫn Kiều Nguyễn , Ngọc Thanh Tâm Hứa , Đỗ Hùng Trần
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH NÃO CẤP TRONG CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN
Hồng Khôi Võ , Ngọc Minh Đào , Công Hoàng Nguyễn
PDF Trích dẫn
XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U
Hoàng Vân Anh Nguyễn , Phước Lộc Đoàn , Sào Trung Nguyễn , Hữu Thịnh Nguyễn , Đình Song Huy Nguyễn , Duy Long Võ , Ngọc Mai Nguyễn , Trần Tuấn Anh Nguyễn , Thành Đạt Nguyễn , Thị Thanh Thủy Đỗ, Đình Kiệt Trương , Hoài Nghĩa Nguyễn , Minh Duy Phan , Hoa Giang , Ngọc Ly Lan Từ
PDF Trích dẫn
BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN
Duy Hồng Sơn Phùng , Hữu Lư Phạm
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ ĐẺ SONG THAI MỘT BÁNH RAU HAI BUỒNG ỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Thị Thu Hà Nguyễn , Thị Anh Đào Lê
PDF Trích dẫn
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Văn Khải Nguyễn, Quang Huy Trần , Việt Dũng Trương
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thái Hà Trần , Nam Vũ , Hoàng Anh Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ
Thị Thanh Tú Nguyễn , Tuyết Trang Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG Ở BỆNH NHÂN SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Công Long Nguyễn , Lê Long Lục
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN
Thế Hưng Đinh, Hoàng Long Nguyễn , Văn Cường Vũ , Ngọc Sơn Đinh
PDF Trích dẫn
GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM
Nguyễn Ngọc Trần , Minh Tâm Dương
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ TẠO HÌNH TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG SAU PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN K
Hồng Quang Lê , Văn Vũ Lê
PDF Trích dẫn
VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN
Hữu Ánh Phạm , Minh Hậu Trần , Thị Quỳnh Trang Nguyễn
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH NON THÁNG MẮC BỆNH MÀNG TRONG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ SURFACTANT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ
Hồng Như Phượng Nguyễn, Tiến Dũng Nguyễn , Thị Bình Lê , Trung Hậu Nguyễn , Hồng Hà Nguyễn , Đỗ Hùng Trần
PDF Trích dẫn
THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020
Khánh Thị Liên Nguyễn , Đình Luyến Lê, Ngọc Thuỷ Tiên Đoàn
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN BETA THALASSEMIA CÓ GIẢM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER TIM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Ngọc Linh Phạm , Ngọc Hà Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Trọng Hưng Mai , Thị Anh Đào Lê , Hương Trà Nguyễn
PDF Trích dẫn
THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN
Phước Lộc Đoàn , Vũ Uyên Trần , Cảnh Chương Nguyễn , Hồng Chương Dương , Thị Lan Anh Lương , Thị Kim Phượng Đoàn , Thị Trang Đào , Thị Minh Thi Hà , Nhật Thăng Trần , Vạn Thông Nguyễn , Nhựt Thư Hương Trịnh , Hồng Thịnh Lê , Thị Thanh Thủy Đỗ , Đình Kiệt Trương , Hoài Nghĩa Nguyễn , Minh Duy Phan , Hoa Giang , Hùng Sang Tăng
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2018-2021
Duy Hồng Sơn Phùng , Hữu Phong Nguyễn , Hữu Ước Nguyễn
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thái Hà Trần , Nam Vũ, Hoàng Anh Nguyễn
PDF Trích dẫn
THỰC TRẠNG LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN TẠI KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021
Trần Nguyệt Quyên Lạc , Quang Huy Trần , Việt Dũng Trương
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ CỨU CÁNH TRONG ĐIỀU TRỊ DIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI SAU KHI THẤT BẠI PHÁC ĐỒ CÓ BISMUTH
Công Long Nguyễn , Văn Khanh Nguyễn
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG
Văn Cường Vũ , Thế Hưng Đinh , Mạnh Hùng Đỗ , Hoàng Long Nguyễn
PDF Trích dẫn
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG
Thị Thanh Tú Nguyễn, Thị Dung Nguyễn , Thanh Thủy Nguyễn
PDF Trích dẫn
YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO
Hồng Khôi Võ , Huệ Linh Nguyễn
PDF Trích dẫn
THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM
Minh Tâm Dương , Nguyễn Ngọc Trần
PDF Trích dẫn
SO SÁNH SÀNG LỌC NGUY CƠ DINH DƯỠNG VỚI TIÊU CHÍ GLIM MỚI VỀ SUY DINH DƯỠNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN SUY NHƯỢC CƠ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G
Duy Đông Nguyễn , Việt Hà Tạ , Thị Thu Hương Huỳnh , Việt Hùng Đinh
PDF Trích dẫn
MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN
Cẩm Thạch Nguyễn , Hoàng Ngọc Nguyễn , Văn Tuyến Nguyễn
PDF Trích dẫn
RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
Văn Tuấn Nguyễn , Thị Hà Linh Phan
PDF Trích dẫn
KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19
Thị Thùy Dung Phạm , Xuân Viện Đỗ , Minh Thúy Vũ , Thị Hồng Anh Nguyễn
PDF Trích dẫn
BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH
Minh Kha Nguyễn , Nguyễn Phương Hải Trần , Đại Cường Trần, Hữu Chinh Trần , Phương Quỳnh Trà My Võ , Thị Kim Xuân Trần , Văn Sỹ Hoàng
PDF Trích dẫn
TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT
Ngọc Trung Dung Huỳnh , Kim Ngọc Trì , Phú Nguyên Thảo Lê , Thị Ngọc Tuyết Nguyễn , Công Luận Trần
PDF Trích dẫn
ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG
Thu Quỳnh Nguyễn , Khải Hoàn Đàm , Thị Thanh Châm Bùi , Thị Loan Ngô, Duy Thư Nguyễn , Hoài Anh Tô , Thị Mai Anh Nguyễn
PDF Trích dẫn
HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU KẾT HỢP VỚI TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ TỰ THÂN TẠI NGHỆ AN
Trường Sinh Cao , Thị Thanh Huyền Lê
PDF Trích dẫn
SO SÁNH NHU CẦU SỬ DỤNG GIÃN CƠ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI BẰNG MÁY TOF WATCH
Quang Minh Phạm , Xuân Anh Nguyễn
PDF Trích dẫn
XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM
Trọng Hiếu Nguyễn, Thanh Hải Phan , Thị Thu Thủy Phạm , Thanh Xuân Jasmine , Văn Chủ Nguyễn, Thị Thanh Hương Trần , Hữu Thịnh Nguyễn , Đức Huy Trần , Duy Sinh Nguyễn , Văn Thiện Chí Nguyễn , Bắc An Lương , Văn Thịnh Cao, Quang Huy Huỳnh , Thị Thanh Thủy Đỗ , Đình Kiệt Trương , Hoài Nghĩa Nguyễn , Minh Duy Phan , Hoa Giang , Lê Sơn Trần
PDF Trích dẫn
ĐIỀU TRỊ VIÊM HUYỆT Ổ RĂNG KHÔ BẰNG FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
Như Hải Phạm
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021
Ngọc Như Khuê Nguyễn , Thị Quỳnh Hậu Vũ , Anh Khoa Nguyễn , Phúc Lê , Hữu Huyên Nguyễn
PDF Trích dẫn
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ
Văn Sỹ Hoàng , Phi Hùng Trương , Đinh Quốc Anh Nguyễn , Anh Tuấn Vương , Ngân Lê , Thuỳ Trang Nguyễn , Minh Kha Nguyễn
PDF Trích dẫn
LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG
Hoài Bắc Nguyễn , Hồng Cường Hạ
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN QUÁ SẢN NIÊM MẠC TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Thị Anh Đào Lê , Trọng Hưng Mai
PDF Trích dẫn
MỨC ĐỘ KIỆT SỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP KHU VỰC PHÍA BẮC
Hoàng Long Nguyễn , Văn Trang Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THIỆN HẠNH, TỈNH ĐẮK LẮK, NĂM 2022
Thị Bích Hợp Triệu , Đức Vượng Nguyễn , cộng sự và
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
Đức Kỷ Ngô , Đức Quang Phạm , Thị Hoài Trang Nguyễn
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐOẠN NGOÀI SỌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STENT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
Hồng Phương Phạm , Văn Tình Vũ , Hữu Long Nguyễn , Xuân Linh Hồ , Đức Quang Phạm
PDF Trích dẫn
SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ NAVELBIN-CISPLATIN VÀ PACLITAXEL-CISPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV
Lê Huy Trịnh , Đình Anh Trần
PDF Trích dẫn
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021
Xuân Hải Tăng , Minh Long Trần , Trần Phương Thúy Nguyễn , Văn Tuấn Nguyễn
PDF Trích dẫn
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO
Thị Hồng Nhung Trang
PDF Trích dẫn
MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP
Thanh Xuân Nguyễn , Quốc Toản Phạm , Văn Huỳnh Vũ , Đình Anh Lê , Đức Trịnh Đặng
PDF Trích dẫn
VIÊM RỄ DÂY THẦN KINH HOẶC HỘI CHỨNG THẦN KINH THOÁNG QUA SAU TÊ TỦY SỐNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Quang Minh Phạm , Thị Hoài Dương
PDF Trích dẫn