HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU KẾT HỢP VỚI TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ TỰ THÂN TẠI NGHỆ AN

Cao Trường Sinh1, Lê Thị Thanh Huyền1
1 Trường Đại học Y khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Đánh giá hiệu quả của liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu kết hợp với tế bào gốc trung mô từ mô mỡ tự thân trong điều trị thoái hóa khớp gối. Đối tượng và phương pháp: 30 bệnh nhân, 26 nữ, 4 nam, tuổi trung bình 58,63 ± 11.11, thời gian mắc bệnh 5,3± 4,6 năm tương ứng 60 khớp gối được chẩn đoán thoái hóa theo Hội khớp học Hoa Kỳ (ACR), giai đoạn II - III theo Kellgren và Lawrence. Tất cả được tiêm hỗn hợp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân tách chiết bằng bộ kít PRP, APC 30 PRP PRCEDURE PRAK và tế bào gốc trung từ mô mỡ bụng tự thân tách chiết bằng bộ kit ADI-25-01 ADIPOSEPRCEDURE PRAK với máy tách tế bào gốc thông minh Harvest của công ty TERUMO BCT- USA. Kết quả: Sau 12 tháng điều trị: Mức độ đau qua điểm VAS khớp gối phải giảm từ 6.0 ±1.28 trước điều trị xuống còn 1.9±0.3; Điểm VAS  khớp gối trái giảm từ 6.43±1.19 xuống còn 2.25±0.43. Tổng điểm Lequene khớp gối phải giảm từ 16.04±1.57 trước điều trị xuống còn 4.31±1.04; khớp gối trái giảm từ 17.52±1.74 xuống còn 5.15±1.48. Tổng điểm WOMAC chung khớp gối phải giảm từ 55.93±5.56 xuống còn 10.37±1.56; khớp gối trái giảm từ 53.97±5.57 xuống còn 10.07±1.59. Có 52/60 (86.77%) khớp có thay đổi bề dày sụn và bề dày sụn khớp đùi chè tăng từ 1,56 ±0,25 mm trước điều trị lên đến 1,64±0,21 mm. Kết luận: Liệu pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng huyết tương giàu tiểu cầu kết hợp với tế bào gốc trung mô từ mô mỡ tự thân có hiệu quả làm giảm đau, cải thiện chức năng vận động, đi lại của bệnh nhân so với trước điều trị; cải thiện bề dày sụn khớp  bề dày sụn khớp trên cộng hưởng từ qua đó cải thiện chức năng vận động của khớp gối.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo